Bestaat een zwart gat in de ruimte wel?

Sjaak, 69 jaar
12 mei 2022

Moet dit geen bol zijn waar van alle kanten materie in verdwijnt? En de bol wordt dan steeds groter en sterker. Bij een gat val je erin en kom je aan er de andere kant uit, misschien wel in een ander universum. Ik denk maar wat?

Antwoord

Het bestaat.  Het is een massa die zo geconcentreerd is dat de gravitatie ervoor zorgt dat de snelheid om eraan te ontsnappen groter is dan de lichtsnelheid, en vermits niets sneller kan zijn dan met de lichtsnelheid, kan er dus niets aan ontsnappen.  Uit sterrenkundige waarnemingen hebben we veel overtuigende evidentie dat dergelijke objecten effectief voorkomen in het universum.  Die evidentie is telkens gebaseerd op de invloed die dat zwart gat, dat we dus niet rechtstreeks kunnen zien, uitoefent op de omgeving.  Uit die invloed kunnen we de massa van het object afschatten, en als verder blijkt dat de afmetingen kleiner zijn dan deze die overeenkomt met een ontsnappingssnelheid gelijk aan de lichtsnelheid, besluit men dat we met een zwart gat te maken hebben.

Het is een misvatting dat zwarte gaten alles opslokken.  Als de zon een zwart gat was met dezelfde massa die ze nu heeft (dan was ze min dan 3 km in afmetingen) en evenver van de aarde stond als ze nu staat, dan zouden we op dezelfde manier als nu rond de zon bewegen.  Het is enkel indien materie om een of andere reden dicht bij het zwart gat komt, dat het erdoor kan opgeslorpt worden.  En dan kan het er niet aan de andere kant uitkomen!  Je komt er gewoon niet uit, omdat eender welke snelheid die je kan bereiken kleiner is dan de snelheid nodig om te onstnappen.

Zodoende is het inwendige van een zwart gat een gebied in onze ruimte van waaruit niet meer met ons gecommuniceerd worden.  Maar een 'ander universum' zou ik dat niet noemen. Trouwens, 'universum' betekent 'heelal', of 'alles wat er is'.  En voor zover ik weet, heeft 'alles' geen meervoud.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw