Als je twee stoffen laat reageren in de chemie, hoe weet je dan dat die stof is ontstaan en niet een isomeer?

Thomas, 17 jaar
1 februari 2022

Antwoord

Beste Thomas,

Dat is inderdaad een probleem. Hoe kan je weten welk product ontstaan is uit een reactie en dat het de structuur heeft die je aanneemt/verhoopt? Zeker bij organisch reacties kunnen weleens isomeren ontstaan, zijnde producten met dezelfde samenstelling wat atomen betreft (=brutoformule), maar waarbij die atomen gebonden zijn in onderling verschillende patronen. Die patronen kunnen verwijzen naar een verschillend koolstofskelet, verschillen in aard van functionele groepen of dat deze gelijk zijn maar die functionele groepen duiken op ander plaatsen op binnen het koolstofskelet.

Wat men standaard gebruikt om dit op te lossen zijn spectroscopische technieken. Infraroodspectroscopie is bijvoorbeeld zeer geschikt om onderscheid te maken tussen verschillende soorten functionele groepen, waterstof of koolstof. Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR) spectroscopie is dan weer heel geschikt om het koolstofskelet en de positie en onderlinge relatie tussen verschillende waterstoffen te achterhalen. Ten slotte gebruikt men ook massaspectroscopie en tegenwoordig kun je daarmee met een relatief eenvoudige meting de brutoformule achterhalen. Door combinatie van al deze gegevens kan men meestal de exacte structuur van een organische molecule achterhalen en vaststellen of men het gewenste product of een isomeer of een heel ander product dan verwacht heeft bekomen.

Wat ook vaak gebeurd is dat bij zo een reactie meerdere producten gevormd worden. Dan moeten je uit het reactiemengsel de verschillende producten van elkaar isoleren en dan kan je deze hoger vermelde technieken op ieder gezuiverd product loslaten en achterhalen wat er bij jouw reactie precies gebeurd is.

Om het mengsel te scheiden in zijn samenstellende producten en deze tegelijkertijd te zuiveren gebruikt men meestal zoiets als vloeistof chromatografie.

Ik hoop dat dit je iets verder helpt.

Vriendelijke groeten

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw