Kunnen kinderen tussen vier en zes jaar, twee talen tegelijk leren lezen en schrijven,zoals bijvoorbeeld Arabisch en Nederlands, waarbij Arabisch bovendien van rechts naar links wordt geschreven?

nasaj, 48 jaar
6 mei 2008

Wij zijn een vzw en wij hebben een school opgericht waar wij lessen Arabisch geven. Elke zondag vier uur. Zou het Arabisch de leerkwaliteit beïnvloeden van onze kinderen die naar een Vlaamse school gaan?

Antwoord

Hoe jonger kinderen talen leren, hoe beter ze het zullen doen. In de Verenigde Staten heeft men veel ervaring met onderwijs in twee talen. Het is net belangrijk voor kinderen die een taal leren die niet hun thuistaal is, dat ze ook in die thuistaal onderwezen worden.

U bent dus zeer goed bezig voor de kinderen: hun leerkwaliteit zal alleen maar positief beïnvloed worden.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen