Vanaf welke leeftijd kan men dyslexie vaststellen? Wie is hiervoor bevoegd?

paula, 69 jaar
19 augustus 2008

Vanaf welke leeftijd kan men dyslexie vaststellen? Wie is hiervoor bevoegd?

Antwoord

Dyslexie kan pas worden gediagnosticeerd nadat een kind leert lezen, dus ten vroegste vanaf enkele maanden leesonderwijs. Dat is logisch omdat dyslexie gedefinieerd wordt als een probleem in het kunnen lezen van woorden. Tevoren, bijv. op kleuterleeftijd, is het dus onzinnig om reeds van dyslexie te spreken; wel is het mogelijk evt. risiscofactoren op te sporen op die leeftijd (bijv. een zwakke fonologische verwerking, moeilijkheden in de taalverwerving, etc.). In principe kan dyslexie worden vastgesteld door iemand die professioneel is opgeleid om de vereiste testresultaten adequaat te kunnen interpreteren, een psycholoog of orthopedagoog. In het nieuwe leerzorgkader zal de diagnose gesteld worden door iemand van het CLB.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen