Is het mogelijk om tumoren te merken als niet lichaamseigen?

Willem, 56 jaar
15 september 2021

Bij orgaantransplantaties maakt men zich zorgen over afstoting van niet lichaamseigen organen. Is het mogelijk om tumoren te merken als niet lichaamseigen?

Antwoord

Beste Willem,

Dat is een interessante vraag!

Tumoren ontstaan uit lichaamseigen cellen, maar kunnen in min of meerdere mate wel door het immuunsysteem worden herkend. Dit hangt ervan af of er vreemde eiwitten op het oppervlak aanwezig zijn die daar niet horen. Bijvoorbeeld tumoren geïnduceerd door een virus (zoals bvb het Epstein-Barr virus dat geassocieerd is met bepaalde lymfeklierkankers) kunnen aan hun oppervlak virale eiwitten bevatten die door het immuunsysteem als vreemd worden herkend. Hierdoor kan een immuunrespons worden opgebouwd die kan bijdragen aan het bestrijden van de tumor. Echter, tumoren zijn doorgaans heterogeen, wat wil zeggen dat niet alle cellen in een tumor identiek dezelfde en evenveel van die eiwitten op hun oppervlak dragen. Tumorcellen die weinig tot geen viraal eiwit dragen kunnen zo ontsnappen aan de immuunrespons en toch overleven.

Om een immuunrespons tegen een tumor te stimuleren kan immuuntherapie worden toegepast. Een vorm van immuuntherapie bestaat uit het toedienen van antilichamen gericht tegen een eiwit dat in overvloed aanwezig is op de tumorcellen. Dit kan een viraal eiwit zijn, maar ook bijvoorbeeld een lichaamseigen eiwit dat in grote hoeveelheden aanwezig is op de tumorcellen (de meeste tumoren zijn nl niet met een virus geassocieerd). De antilichamen binden vervolgens op deze eiwitten en dienen als merkers voor het immuunsysteem om de tumorcellen te identificeren en te bestrijden. Ook hier bestaat echter het probleem van heterogeniteit en zullen mogelijk tumorcellen ontsnappen aan de immuuntherapie omdat ze weinig tot geen van het doelwiteiwit bevatten. Om ook deze cellen te kunnen bestrijden is combinatie van verschillende therapieën belangrijk, bijvoorbeeld chemotherapie + immuuntherapie.

Vriendelijke groeten,

Julie

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen