Met welk zand worden zandzakjes gevuld?

Ivo, 57 jaar
14 juli 2021

Antwoord

Beste Ivo,

Ik neem aan dat het gaat over zandzakken in kader van waterwering. Doorgaans stelt men dat "proper zand" het beste is, d.w.z. zonder al te veel bijmenging van bvb. klei die kan wegspoelen. Een fijn zand zal minder doorlatend zijn dan een grof zand (of grind), maar idealiter is er een brede verdeling van korrelgroottes die voor een optimale afdichting zorgen. Dit noemt men de sortering, en je wil iefst een slecht gesorteerd zand waarin de ruimte tussen de korrels zo goed mogelijk opgevuld is. Onderstaand figuurtje, van wikipedia, illustreert dit concept.

Duinzand (en stuifzand), door de wind getransporteerd, is het best gesorteerd en dus minder wenselijk voor zandzakken. Rivierzanden kunnen zowel goed of slecht gesorteerd zijn, maar zullen doorgaans al beter dienst doen in zandzakken. De slechtst gesorteerde zanden vind je in glaciale afzettingen. De mineralogische samenstelling van het zand zal voor een kortetermijntoepassing in waterwering geen zorg zijn. Als het over afdichten gaat denk je natuurlijk ook gauw aan klei, maar een klei zal zich heel moeilijk in vorm aanpassen wanneer het in zakken gestapeld wordt. Dat is het grote voordeel van zand.

In de praktijk zal men in noodsituaties natuurlijk gebruiken wat ter plaatse beschikbaar is.

Een belangrijke factor bij het vullen van zandzakken is dat de zak niet te vol en niet te leeg is. Bij de meeste instructies wordt een vulling van 2/3 aanbevolen. Te volle zakken kunnen zich in vorm te weinig aanpassen aan de stapeling. Ook worden beter ruwer zakken gebruikt dan die van glad plastiek. In de beelden die we recent op tv zaken werden direct volle zakken rivierzand van de doe-het-zelf-zaak gebruikt, wat dus niet optimaal is. Maar nogmaals, in noodsituaties werkt men met de snelst beschikbare middelen. Het aanmaken van de "ideale zandzak" is iets wat voorbereiding (en dus tijd) vraagt. Dat is waarom zandzakken doorgaans bedeeld worden door de brandweer of andere instanties.

 

Hopelijk beantwoordt dit uw vraag.

Pieter

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen