Hoe snel draait de zon om zijn eigen as?

Riks , 65 jaar
9 juli 2021

Antwoord

De rotatieperiode van de zon is ongeveer (meer details volgen) 29 dagen. Dat kunnen we zien door de bewegingen van zonnevlekken op de zon. Die zonnevlekken ontstaan en vergaan, maar blijven ongeveer op dezelfde plaats op de zon, en hun beweging is dus wel een goede getuige van hoe de zon rond haar as draait. En als we die zonnevlekken volgen, dan zien we al snel dat de rotatieperiode op de zon niet overal dezelfde is: aan de evenaar is het korter (25 dagen) en naar de polen toe trager (34 dagen). Dat leert ons (alsof we het nog niet wisten) direct dat de zon geen vast oppervlak heeft. Het is een roterende gasbol met verschillende lagen die tegenover elkaar schuren. We zien dat aan het oppervlak, maar die "differentiele rotatie" speelt ook binnenin: diepere lagen hebben ook hun eigen rotatieperiode, en schuren op hun beurt met de lagen die erboven zitten. Het zijn trouwens die relatieve bewegingen binnen de gasbol die de zon is, die ervoor zorgen dat de magnetische effecten die ze opwekken tot allerlei spectaculaire fenomenen aanleiding geven.

Hoe snel draait de zon dan rond haar as? De periode waarmee de omwenteling gebeurt is daar belangrijk (dat geeft ons de 'hoeksnelheid'), maar ook de afstand tot de as waarrond de rotatie gebeurt. Op de (starre) aarde is de rotatieperiode overal dezelfde, maar de afstand tot de as hangt af van waar je staat: aan de pool blijf je gewoon staan, aan de evenaar beweeg je het snelst. Op de zon is ook die rotatieperiode nog eens afhankelijk van de plaats. Het antwoord op uw vraag is dus niet een enkel getal. Aan de polen is het antwoord nul kilometer per seconde. Aan de evenaar beschrijft een punt de omtrek van de zon (2\pi maal 700 duizend kilometer) in 25 dagen, dus ongeveer 180 duizend kilometer per dag of zowat 7500 km per uur. Sneller dus dan de rotatie van de aarde aan de evenaar (40 duizend kilometer per dag). En tussenin hangt het dus af van de breedteligging.

Toch noemen we de zon een 'traag roterende ster'. Sommige andere sterren roteren veel sneller dan de zon.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen