Einstein zei dat je geen eeuwig durende beweging kan maken zonder energie, maar als je een knikker een tikje geeft in de ruimte, dan blijft die toch eeuwig bewegen?

Arno, 11 jaar
22 mei 2021

Antwoord

(Ik denk niet dat specifiek Einstein zoiets gezegd heeft, of toch niet als eerste.  Dit onderwerp raakt de essentie van het wetenschappelijk domein "thermodynamica") 

Men bedoelt "een perpetuum mobile kan niet bestaan", waarbij perpetuum mobile letterlijk betekent "eeuwigdurende beweging": Je kan niet iets eeuwig in beweging houden, omdat er vrijwel altijd krachten zijn die de beweging afremmen, of, als je de beweging in stand wil houden kost dat altijd een beetje energie.

En dus, als je een knikker een tikje geeft in afwezigheid van andere krachten blijft die eeuwig doorgaan. Dat heet "inertie" en was al véél langer bekend. Maar ook deze "afwezigheid van krachten" bestaat niet in de realiteit, zelfs de beweging van planeten rond de zon zal ooit - over meerdere miljarden jaren - stoppen.

Kan dit bewezen worden? Ja, maar eigenlijk nee.

Het is een ervaringswet (empirische wet) dat niemand er ooit in geslaagd is een perpetuum mobile te bouwen. Deze ervaring, de onmogelijkheid van een perpetuum mobile, is de grondslag van de twee hoofwetten van de thermodynamica, die (zeer kort samengevat) luiden:

1) energie kan niet ontstaan uit het niets en gaat ook niet verloren.

2) energie evolueert steeds van de hoogwaardigere vorm (kinetische energie, electriciteit, ...) naar een laagwaardige energie (warmte met een lage temperatuur).

Met deze twee wetten kan je bewijzen dat een perpetuum mobile niet kan bestaan. Maar het is dus een bewijs dat gebaseerd is op zichzelf.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Ingenieur Bart Dierickx

elektronica beeldopnemers cryogenica metafysische vragen lucht- en ruimtevaart en de meest onmogelijke zaken

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen