Kan een bestaande stof omgezet worden in niets? Of kan het enkel omgezet worden in een andere vorm/stof?

Ben, 18 jaar
6 mei 2008

Wanneer je bijvoorbeeld een stuk papier verbrandt, wordt het omgezet in andere stoffen. Het papier is dan niet verdwenen maar 'veranderd'. Bij een kaars die opbrandt, verdwijnt de parafine niet maar verdampt hij.
Bestaan er echter chemische reacties waarbij stoffen omgezet kunnen worden in 'niets'? Of is dat onmogelijk?

Antwoord

Zulke reacties zijn niet mogelijk, ze zijn in strijd met de wet van behoud van massa.

Wat wel mogelijk is, is de omzetting van massa naar energie door de bekende relatie van Albert Einstein, nl. E=m.c2. Deze reacties vormen de basis voor de generatie van kernenergie en A- en H-bommen. De annihilatie van materie en anti-materie is ook een voorbeeld van reacties die schijnbaar massa doen verdwijnen. De massa verdwijnt echter niet maar wordt omgezet naar een enorme hoeveelheid energie.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen