Een man springt met een snelheid v(xi) van een dak op 10m hoogte. Hij valt op 3m van de muur. Wat is zijn beginsnelheid v(xi)?

Fons, 63 jaar
11 april 2021

Probleem: een man springt met een snelheid v(xi) van een dak op 10m hoogte. Hij valt op 3m van de muur. Wat is zijn beginsnelheid v(xi)?
1. Ik bereken eerst de tijd uit de sprong met de formule: y(f)-y(i) = v(yi)t-1/2gt². v(yi) = 0 dan is t=1,43s.
2. Deze waarde steek ik in de formule x(f)-x(i)=v(xi)t-1/2(9,81)(1.43)² v(xi) = 9,11 m/s.
Mijn vraag: is (2) correct?

Antwoord

De valtijd is inderdaad 1.43 seconden.

Het tweede deel van uw oplossing klopt echter niet want in de x-richting is er geen versnelling, want geen enkele kracht, (als we luchtweerstand verwaarlozen). De gravitatieterm met g erin is dus niet aanwezig is de x-richting. Daar is het dus in feite eenvoudiger dan wat u doet:

x(t) = x(0) + v(xi) . t      of m.a.w.:   x(t) - x(0) = v(xi) . t

Dus we vullen in : 3 = v(xi) . 1.43

zodat v(xi) = 2.10 m/s

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen