Waarom werd in de taalwet bestuurszaken van 1921 het concept van een mobiele taalgrens gedefinieerd en de taalgrens aldus niet definitief vastgelegd?

Dirk, 49 jaar
28 maart 2021

CRISP nummer 2069 « La frontière linguistique, 1878-1963 »
https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2010-24-page-6.htm

Ik lees in de secties 44 en 45 van bovenvermeld artikel:
« La proposition est d’abord discutée dans une commission spécifique, dite commission des langues, dans laquelle les députés flamingants sont majoritaires. La commission dépose son rapport et un texte amendé à la Chambre le 30 juin. Sous l’impulsion de Van Cauwelaert, le texte est considérablement étendu et précisé : les avis et communications au public devront être rédigés dans les deux langues si un nombre minimal d’électeurs communaux en fait la demande, selon une proportion décroissante en fonction de la taille de la commune (15 % au-delà de 70 000 électeurs communaux, 20 % au-delà de 20 000, 25 % au-delà de 3 000, 30 % en dessous de 3 000 ) ce qui répond à la question de la détermination des « communes égarées », mais donne aussi la possibilité à d’autres communes comprenant une minorité linguistique d’adopter un régime partiellement bilingue »

Hoe komt het dat de Vlaamse Kamergroep van de Katholieke Partij onder leiding van Frans Van Cauwelaert het concept van een mobiele taalgrens voorstelde in 1921 waarbij ze wist dat deze opstap van externe tweetaligheid een geleidelijke uitbreiding zou meebrengen van de Brussels agglomeratie?

Is dit omdat een definitieve afbakening van de Brusselse agglomeratie, de taalgebieden en de uitzondering van externe tweetaligheid in 1921 politiek niet haalbaar was?

Moet men het concept van de mobiele taalgrens in de taalwet van 1921 zien als een vraag of eis van de Franstaligen in ruil voor de nieuwe taalwet van 1921 die voor Nederlandstaligen een hele verbetering was ten aanzien van de taalwet van 1878?

Antwoord

Het voorstel van van Cauwelaert heeft meerdere wijzigingen moeten ondergaan na debatten in een bijzondere Kamercommissie, in het parlement en na enkele stemrondes. Die geschiedenis is grondig beschreven in de scriptie van Maarten Van Ginderachter, in de link.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen