Is geothermische energie duurder dan zonne- of windenergie?

François , 72 jaar
11 maart 2021

Als het over duurzame energie gaat lees je steeds over zon en wind. Nochtans is geothermie onuitputtelijk en steeds voorhanden. Geen opslagproblemen dus. Is het boren dan zo moeilijk of is de boorplaats toch niet onuitputtelijk?

Antwoord

Beste François,

Het korte antwoord is ja en dat de kostprijs en dus de rendabiliteit van geothermie zeer sterk varieert naargelang de lokale omstandigheden en dus zeer wisselvallig is. In Ijsland moet je bij wijze van spreken een putje maken van 5 m om kokend water te hebben waarmee je zelfs een turbine kunt mee laten draaien om electriciteit te produceren. Bij ons moet je bij wijze van spreken een put graven van 1 km diep om voldoende warm water te vinden en per meter in de diepte lopen de investeringskosten voor de installatie hoog op en is het concept moeilijk haalbaar. Het onderzoeksinstituut VITO doet onderzoek naar geothermie en daaruit zal dan wel blijken hoe haalbaar dat dit is. Er kunnen allerlei moeilijkheden opduiken. Zo weet ik bijvoorbeeld dat de voormalige ondergelopen koolmijnen in Genk warm water bevatten, maar het is erg zout water en bovendien vervuild met allerlei stoffen die daar aanwezig zijn en die het erg problematisch maken om een exploitatie haalbaar te maken. 

Langs de andere kant is het inderdaad een naar menselijke maatstaf "onuitputtelijke" energiebron, maar je moet er aan kunnen geraken en zeker als algemene energiebron moet de temperatuur voldoende hoog zijn. Een andere optie, vooral dan voor huishoudelijke warmtebehoeften, die zich naar voor schuift en die haalbaarder is in onze streken, is de combinatie van aardwarmte en een warmtepomp. Ook dit is een dure investering en waar de discussie over de elektricteitsfactuur die er mee samengaat nog niet is gaan liggen. Persoonlijk denk ik dat we moeten nadenken over een centrale investering voor een wijk waarbij dan via warmtenetwerken warm water kan verdeeld worden en dat dan met een warmtepomp per locatie de beschikbare energie opgewaardeerd wordt voor verwarming in de woning.

Goed, als voorlopige conclusie dan, ik denk niet dat op dit ogenblik een eenduiding standpunt beschikbaar is en dat dit nog altijd voorwerp uitmaakt van studies. Ongetwijfeld zullen, naarmate het concept technologisch zich verder ontwikkelt, aan geothermie gekoppelde verwarmingssystemen haalbaar worden en mogelijk een specifiek gedeelte van onze energiebehoefte gaan invullen. Ik hoop dat dit antwoord enigzins tegemoetkomt aan de vraag.

vriendelijke groeten,

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen