Welke opleidingen bestonden en of waren er voor mannen en vrouwen die journalist wilden worden in de jaren 1930?

k, 27 jaar
30 januari 2021

Antwoord

De eerste journalistieke opleidingen ontstonden in België pas in 1922, met de oprichting van het Insituut voor de Journalistiek, aanvankelijk in Antwerpen en Luik en kort daarna gecentraliseerd in Brussel. Kort ervoor was ook het persagentschap Belga opgericht, met de bedoeling om het nieuwslandschap wat te professionaliseren. Het gros van de journalisten bleef echter op de werkvloer zelf opgeleid worden, en hadden uiteenlopende achtergronden. Vaak ging dat ofwel om grafische opleidingen, zoals letterzetters en drukkers die zelf stukken begonnen opstellen, of om mensen uit vrije beroepen, zoals advocatuur, politieke mandatarissen en letterkundigen die voor hun eigen tijdschriften werkten. Pas in de jaren 1960 kantelde dat, en werden er voltijdse dagopleidingen journalistiek georganiseerd, die ook een hele nieuwe generatie journalisten afleverden - dat had wellicht ook te maken met de wettelijke erkenning van beroepsjournalisten kort daarvoor.

Het stuk in de link schetst goed de situatie van de journalistiek in België tussen 1815 en 1998, met o.a. het belang van de advertentiemarkt, ideologische kleur, de opkomst van interviewers en correspondenten, de opkomst van persbureaus...

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen