Hoe weten cellen hoe ze zich moeten opstellen zodanig dat het dat specifiek orgaan vormt?

Thibault, 23 jaar
24 december 2020

Hallo,
Iedereen kent wel het spel waarbij een groep mensen een rij vormen de eerste zegt iets door aan de andere gedurende het doorzeggen verandert de boodschap en tegen dat de laatste persoon het bericht krijgt is de boodschap niet meer als in het begin. Hoe zit dat met cellen?
Komt de nieuwe cel exact op de originele plaats van de oude cel en zo ja hoe gebeurt dit? Zoniet verandert het orgaan na zo veel celgeneraties?
Bedankt,
Thibault

Antwoord

In een volwassen orgaan kunnen cellen op twee manieren vervangen worden. De eerste is dat één cel deelt in twee exacte kopieën. Beide cellen behouden hun identiteit. Dus wanneer een cel afsterft kan een naburige cel in hetzelfde weefsel, met dezelfde identiteit, door celdeling één extra cel opleveren die de plaats inneemt van de dode cel in het weefsel.

De tweede manier is dat een stamcel asymmetrisch deelt. Eén dochtercel blijft stamcel terwijl de andere dochtercel gaat differentiëren tot ze een bepaalde functie en identiteit bekomt die overeenkomt met die van de dode cel. De cellen schuiven daarbij gewoon op.

In beide gevallen wordt de juiste celidentiteit, en de functie in het betreffende weefsel of orgaan, bepaald door lokale signaalmoleculen. Dit zijn bepaalde signaalmoleculen die de omliggende cellen in dat weefsel uitscheiden of op hun celoppervlak vertonen. De naburige cellen komen in contact met die signaalmoleculen en die bepalen hun identiteit (welke genen ze tot uitdrukking brengen). Omdat deze signaalmoleculen alleen maar lokaal in het weefsel worden geproduceerd en slechts op korte afstand werken, kunnen ze geen invloed hebben op cellen in andere organen (die hun eigen signaalmoleculen produceren).     

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw