Waarom lopen straten in de Verenigde Staten altijd recht?

Theo, 53 jaar
20 december 2020

Vanavond op Google Earth viel het mij op dat de dorpen en steden in Noord-Amerika een zelfde stratenpatroon hebben. Het heeft vast met de historie van het ontstaan te maken. In bijvoorbeeld Nederland en Belgiƫ zien de dorpen en steden er heel anders uit van boven. Toch vraag ik mij af waarom dat zo is ontstaan. Toen Columbus Amerika ontdekte waren er immers nog geen auto's.

Antwoord

Beste Theo,

Dat is inderdaad goed opgemerkt. Het plan met rechte straten is typisch voor nieuw gestichte steden die planmatig zijn aangelegd en dit niet enkel in Amerika maar over de ganse wereld.

Sinds de eerste steden ontstonden heeft men steeds getracht deze zo planmatig mogelijk aan te leggen, zeker bij nieuwe stichtingen. Kijk maar naar de Incasteden of hoe de Romeinen in onze streken in een dambordpatroon hun steden trachten te structuren.

Toen onder Europese invloed steden werden aangelegd over gans Amerika heeft men ook daar in de nieuwe stichtingen een gelijkaardige structuur aangelegd. Veelal start zo een ontwikkeling vanuiit een centrale as die ook een belangrijke (doorgaande) weg is voor de nederzetting. Denk daarbij bvb. ook aan het beeld van een western dorp. 

Bij verdere ontwikkeling werden daar steeds verdere parallelstraten aan toegevoegd die dan uiteindelijk het typerende ruitjespatroon oplevert.

Wanneer een stad echter organisch groeit vanuit een reeds oudere nederzetting hebben deze niet zo een strakke organisatie. Vele Europese steden zijn dan ook bijvoorbeeld (concentrisch) gegroeid rondheen kerken, burchten en andere belangrijke landschapselementen. Hun vorm heeft dan ook meer de vorm van een spinnenweb met een kluwen van straten. Soms werd dit kluwen doorheen de ontwikkeling van een stad door hernieuwde stadsplanning uitgewist en werd het meer strakker van vorm.

Je gaf zelf het kaartje mee van New York waarbij de jongste stadsontwikkeling (rechts op jouw figuur) wel het kenmerkend dambordpatroon heeft. De historische kern van de stad bevindt zich echter links aan de uitstekende punt in het water. Toen de Nederlanders de stad stichtte en het New-Amsterdam doopte zag de eerste nederzetting er nog veel organischer uit. Bekijk de toegevoegde historische kaart van New York maar eens een keertje. Dat lijkt al veel meer op wat we van sommige dorpen en steden bij ons gewend zijn niet?

Hopelijk heb ik hiermee jouw vraag voldoende beantwoord.

Met vriendelijke groet, Tim Clerbaut

 

Reacties op dit antwoord

  • 31/03/2021 - Theo (vraagsteller)

    Bedankt voor je antwoord,

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen