Is het diploma van de examencommissie evenwaardig aan dat van het secundair onderwijs?

Ayoub, 18 jaar
26 oktober 2020

Is het diploma die je via de examencommissie kan verwerven door enkel examens af te leggen evenveel waard als het diploma dat je krijgt als je je secundair onderwijs afmaakt en dus na het 6de middelbaar je diploma krijgt?

Antwoord

Het getuigschrift of diploma dat je behaalt via de Examencommissie Secundair Onderwijs is evenveel waard als een dat je behaalt op school. Weet ook dat de Examencommissie niet voor alle studierichtingen examens organiseert, maar enkel voor die studierichtingen waarin een examen een goede indicatie geeft: bij BSO-richtingen is het bijvoorbeeld beperkt tot kantooropleidingen, bij KSO tot Beeldende Kunsten en Muziek. Je kan niet alleen voor je derde graad secundair examens afleggen (hetgeen resulteert in een diploma), maar ook voor de eerste of de tweede graad (hetgeen een getuigschrift oplevert).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen