Kan insuline ook gebruikt worden in het experiment van Anfinsen om aan te tonen dat de AZ-sequentie genoeg info bevat voor de opvouwing?

Saar, 27 jaar
18 oktober 2020

Wij leerden over de experiment van Anfinsen waarbij hij aantoonde dat de aminozuursequentie voldoende informatie bevat om te weten hoe het zich moet opvouwen als eiwit. Hiervoor gebruikte hij ribonuclease die hij eerst denatureerde met Ureum en B-mercatoethanol. Als hij deze twee stoffen met een denaturerende invloed wegliet dan herschikte het enzym ribonuclease zich terug. Ik vraag mij nu af of hij in de plaats van ribonuclease ook insuline zou kunnen gebruikt hebben om dit experiment aan te tonen? Insuline heeft namelijk ook 2 disulfidebruggen (die dan door B-mercaptoethanol kunnen verbroken worden). Insuline is een voorlopereiwit en wordt dus eerst gemaakt in de voorlopervorm: preinsuline. De presequentie zorgt voor de eerste sequentie. Preproinsuline is niet actief, maar vouwt zich wel op in een 3D-structuur. Hierbij is dus het opvouwen bepaald door de volgorde van de aminozuren. Ik denk dat insuline ook gebruikt zou kunnen worden in het experiment aangezien b-mercaptoethanol de disulfidebruggen kan breken en ureum het eiwit verder uit elkaar kan halen. Maar als ureum en b-mercaptoethanol en weg gehaald worden denk ik dat Insuline zich terug zou opvouwen naar de preproinsuline. Ik weet niet of deze dan ook terug naar insuline zou opvouwen en of het feit dat de AZ-sequentie de info bevat voor de juiste opvouwen van het eiwit hiermee ook kan aangetoond worden. Ik begrijp ook het nut van het preproinsuline niet en hoe dit dan overgaat naar het werkelijke insuline. Alvast bedankt voor de hulp.

Antwoord

Principieel gaat het experiment van Anfinsen ook op voor insuline.

Of een gedenatureerd eiwit vanzelf terug opvouwt nadien is nog maar de vraag. Dit opvouwen is een complexe serie van gebeurtenissen in het endoplasmatisch reticulum in de cel en dit milieu bestaat niet buiten de cel.

Alle enzymen en eiwithormonen worden als proenzymen/prehormonen afgescheiden om te voorkomen dat ze te vroeg actief zouden worden. Een veiligheid.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen