Waren de verschillende Staten in de Lage Landen de eerste samenkomsten van de drie standen in Europa?

Willem, 21 jaar
11 augustus 2020

In de middeleeuwen had je hier de Staten van Vlaanderen, Staten van Brabant, Staten van Henegouwen... Deze 2 laatste zijn, vermoed ik, geïntroduceerd tijdens de expansie van het Bourgondische Rijk. Deze van Vlaanderen ontstonden, als ik juist ben, als gevolg van de Guldensporenslag. Had het ontstaan van de Staten van Vlaanderen een grote impact in Europa net zoals de Guldensporenslag dit had? Waren deze Staten op iets geïnspireerd of waren deze juist de inspiratie voor toepassingen in andere landen?

Antwoord

In heel West-Europa ontstonden in de late middeleeuwen drievoudige Staten of Standen, die al dan niet structureel een vertegenwoordiging vormden van adel, clerus en opkomende burgerij. In wezen ging het om een manier van hoge adel om de groeiende economische, militaire en fiscale macht van de steden (het 'stedelijk particularisme') te beteugelen door van hen de derde stand te maken in een grotere groep vertegenwoordigers. 

De Staten van Vlaanderen waren typerend voor die trend, maar dus niet uitzonderlijk. Overigens was die ingreep in Vlaanderen aanvankelijk niet heel succesvol: de Staten hadden een voornamelijk symbolische rol en werden zelfs door de Leden van Vlaanderen (de belangrijkste steden) aangestuurd. 

Het klopt niet helemaal dat de Staten ontstaan zijn na de Guldensporenslag, hoewel het wel voor en na die periode gebeurde. De Leden (eerst zeven steden, op het einde vier) begonnen vooral na de moord op Karel de Goede en het verzwakken van het grafelijk gezag frequenter samen te komen en afspraken te maken, vanaf 1171. Bourgondiër Karel De Stoute maakte pas in 1384 van de Staten van Vlaanderen (die al eerder samenkwamen) een permanent college, ongeveer gelijktijdig met die van de andere hertogdommen en graafschappen in zijn gebieden.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen