Als het in België vloed is, is het dan eb in Engeland?

Hendrik , 46 jaar
22 juli 2020

Antwoord

Beste Hendrik,

Het getij is inderdaad niet overal gelijklopend in te tijd. Onderstaand kaartje geeft voor de Noordzee twee sets van lijnen:

Tides and tidal rhytmites | SpringerLink

De dunne volle lijnen zijn "cotidale lijnen"; op zo'n lijn liggen plaatsen waar het getij op hetzelfde moment hoog is. Iedere lijn ligt een uur verschil van elkaar, aangeduid door het cijfertje bij de lijn. Die cijfertjes lopen tot 12, wat overeenkomt met 1 getijcyclus aan onze kust (2 x daags, aangeduid als "diurnaal"). De kaart toont de situatie op één moment, maar dit beeld verandert in de tijd. Eigenlijk kan je dit zien als een soort golfbeweging, en de dikke pijl duidt aan hoe die golf in tegenwijzerzin voor onze kust passeert van zuidwest naar noordoost. Een filmpje maakt dit misschien duidelijker: https://www.youtube.com/watch?v=h45Qx6YpUUk

Het antwoord op je vraag zit eigenlijk al in deze lijntjes: je ziet inderdaad dat als het hoogtij is bij ons (lijntje 00), andere lijnen aan de Engelse kust komen; het verschil in cijfertje bij de lijnen geeft een idee van het tijdsverschil tussen hoogtij op deze respectievelijke plaatsen. Het is inderdaad op een ander moment, maar wel afhankelijk van waar in Engeland je bedoelt. Op de oostkust van East Anglia zal het getij bvb. 1 tot 5 uur later komen (of 11 tot 7u vroeger, afhankelijk van hoe je het bekijkt). Voor plaatsen waar lijntje 06 aan de kust komt, kan je zeggen dat het eb is wanneer het bij ons (lijntje 00) vloed is, gezien het getij daar dus 6u, de helft van een volledige cyclus, achter (=voor) loopt. 

De streeppuntlijnen duiden de plaats aan met een gelijk verschil in getijhoogte (ongeveer 4 meter aan de Belgische kust). De zwarte stippen, amfidrome punten genoemd, kennen in theorie geen getij. De getijdegolf draait rond deze punten, zoals de pijlen aangeven.

Opgelet: het getij is eigenlijk een fenomeen die het resultaat is van verschillende hemellichamen (vnl. Maan en Zon) en hun verschillende astronomische bewegingen die samengesteld inwerken op het zeewater. In de Noordzee is de invloed "M2" (M=Maan, 2=2x daags) van de Maan de sterkste, en het is deze die is afgebeeld op het kaartje. Andere krachten zijn in de Noordzee minder invloedrijk maar wel merkbaar (vb. de tweewekelijkse cyclus tussen springtij-doodtij). Bij het maken van voorspellingen van het getij wordt wel rekening gehouden met tientallen factoren die samen het getij voor de kust bepalen.

 

Hopelijk beantwoordt dit uw vraag,

Pieter

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen