Is het fysiologisch gezien mogelijk om bij zelfmoord de trekker van een revolver 2 keer over te halen waarbij het eerste schot meteen fataal is?

Mathijs, 19 jaar
17 juli 2020

Ik heb dus onlangs examen celfysiologie op de Uhasselt gehad en vroeg me het volgende af: Zou je bij een zelfmoordactie waarbij je met een geweer op je slaap schiet 2 keer de trekker kunnen overhalen zelfs als het eerste schot meteen fataal is? Kan het dus zijn dat het 2 signaal al onderweg is en dus ook nog zal uitgevoerd worden of is een 2de overhaling van de trekker onmogelijk? Deze vraag is trouwens puur hypothetisch, ik heb geen enkele zelfmoordgedachten, ik vroeg het me gewoon af.

Antwoord

De geleidingssnelheid van een prikkel is in goed gemyeliniseerde vezels >100m/sec en de prikkeloverdracht in synapsen heeft een duur enkele milliseconden. Dat maakt de tijd die je hebt om de trekker een tweede maal (als het eerste schot metaan fataal is) over te halen onrealistisch kort is. Het antwoord luidt dus: neen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen