Kan een UV-lamp helpen om coronavirussen in de lucht onschadelijk te maken?

Rene, 55 jaar
29 juni 2020

UV licht kan het corona virus helpen doden. UV lampen worden al gebruikt in de waterzuivering. Dus wellicht is ook een systeem te bedenken om in openbare ruimtes de coronavirussen in de lucht te doden. Vooral de aerosolen zijn een probleem. Wellicht een specifieke golflengte? En is een aangepaste TL-buis dan een optie?

Antwoord

UV maakt inderdaad virussen onschadelijk maar UV produceert ook ozon en dat kan aggressief zijn voor de luchtwegen. UVC (met de kortste golven is het meest effectief). Bovendien wordt er bij elke lucht circulatie mogelijk opnieuw virus aangevoerd. Is het dan nog zinvol? Een besmette persoon die binnenkomt kan alles ongedaan maken.

UVC kan wel interessant zijn om grotere oppervlakten te zuiveren van virus, maar dan onder veilige omstandigheden (mensen mogen hier niet aan worden blootgesteld).

Reacties op dit antwoord

  • 31/07/2020 - Rene (vraagsteller)

    Het antwoord is dus ja het werkt. Een goed ontwerp is een vereiste waarbij de risico's weggenomen worden. En het is juist de bedoeling dat als er besmette mensen binnen komen op deze manier het risico op besmetten van anderen sterk verlaagd wordt, dus ja het is dan nog zinvol het is precies het doel van de vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen