Als ik het goed begrepen heb past het menselijk lichaam homeostase toe om zichzelf constant te houden, waarom houden mensen dan niet hun ideaal gewicht aan ?

Bram, 21 jaar
9 augustus 2008

Ik heb in een curcus van mij over homeostase gelezen, en de drang van ons lichaam om allerlei parameters constant te houden. Ik vroeg mij hierbij dus af waarom dat ons gewicht dan soms zo sterk kan schommelen.

Antwoord

Beste Bram,

Homeostase is inderdaad het systeem waarbij er door terugkoppelings- en correctiemechanismen getracht wordt een belans in stand te houden. Voorbeelden hiervan zijn onze hormonen, ons stollingssysteem en onze electrolyten balans. Het gewicht is echter moeilijker in balans te houden omdat hierop niet alleen interne factoren spelen maar ook externe factoren, waarvoor niet altijd de juiste correctiemechanismen kunnen worden voorzien door het lichaam (of maar tot op zekere hoogte). Hoeveel je eet, wat je eet en hoeveel je beweegt zijn allemaal factoren waarop het lichaam zelf weinig vat heeft. Het lichaam voorziet wel alarmsignalen zoals bijvoorbeeld een induceren van een verzadigingsgevoel (zodat je je niet dood eet) en verzuring zodat pijnlijke krampen ontstaan die je doen stoppen met teveel beweging, maar dit zijn natuurlijk al extremen. Ook wanneer er geleidelijk aan te veel of te vet wordt gegeten en te weinig bewogen zal het lichaam hierop niet reageren met alarmsignalen en zal je gewicht toenemen. Maw je gewicht wordt deels bepaald door je lichaam zelf (je genetische achtergrond speelt hierin uiteraard een rol), maar ook een deel door jezelf. Of als je het iets filosofischer wil bekijken: we maken persoonlijk deel uit van onze ‘gewichts homeostase’, alleen beschikken we bovendien nog over een vrije wil om de balans in één bepaalde richting te doen uitslaan….  

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen