Hoe weet men in het Arabisch of het Hebreeuws welke klinkers je moet uitspreken in een woord?

Willem, 21 jaar
14 juni 2020

Het Arabisch en het Hebreeuws zijn talen die grotendeels zonder klinkers worden geschreven, maar hoe weet men welke klinker je waar moet gebruiken in een woord of zin? Zijn er misschien vaste combinaties?

Antwoord

Beste Willem,

Ik kan uw vraag alleen wat het Hebreeuws betreft beantwoorden.

Het Hebreeuws werd oorspronkelijk alleen met consonanten geschreven; pas later werden er tekens voor klinkers ontwikkeld, die bij de letters kunnen worden geplaatst. Het gaat niet om volwaardige letters, maar om kleine puntjes en streepjes.

Voordien was het systeem van zogenaamde leesmoeders bedacht om het lezen te vergemakkelijken; 'leesmoeders' zijn medeklinkers die klinkers aanduiden. De letter 'w' bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor de klinkers 'o' en 'oe'. Als deze letters leesmoeder zijn, worden ze dus niet uitgesproken als medeklinker, maar als klinker. Ze hebben dus uitsluitend een hulpfunctie voor de juiste uitspraak.

In het Modern-Hebreeuws worden de klinkertekens alleen gebruikt in Hebreeuwse leerboeken voor kinderen en immigranten. In de krant bijvoorbeeld zie je alleen maar letters voor medeklinkers, geen klinkertekens. Maar men plaatst veel 'leesmoeders', overal waar je gemakkelijk een woord verkeerd zou uitspreken.

Het is duidelijk dat je het Hebreeuws als taal moet beheersen, wil dit systeem werken. In de praktijk maakt men weinig fouten.

N'r jk hwp, hb jk zw iuu vr'g b'ntwwrd.

professor Klaas Smelik

 

 

Reacties op dit antwoord

  • 01/07/2020 - Willem (vraagsteller)

    D'nk vwr huut 'ntwwrd. Alleen spijtig dat u het ook niet over het Arabisch kunt vertellen. Verder vroeg ik me af of uw antwoord ook van toepassing is op het Jiddisch.

  • 01/07/2020 - Klaas (wetenschapper)

    Ook het Jiddisj wordt inderdaad uitspreekbaar gemaakt met behulp van 'leesmoeders'.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen