Was Frankrijk altijd al onafhankelijk?

Senne, 14 jaar
2 juni 2020

Is Frankrijk altijd onafhankelijk geweest of was het ooit een kolonie van een ander land? Zo ja, welk land/volk koloniseerde Frankrijk en wanneer werd het onafhankelijk?

Antwoord

Beste Senne,

De grenzen van Frankrijk zijn doorheen de eeuwen verschillende malen gewijzigd en het land was niet steeds onafhankelijk of vrij van buitenlandse invloed.

Het huidige Frankrijk als een onafhankelijke republiek kreeg pas echt vorm op het einde van de 18de eeuw na de Franse revolutie.

De omvang en grenzen van het land werden grotendeels al vastgelegd in 1678 in het verdrag van de vrede van Nijmegen.

De belangrijkste historische bezetter van het gehele Franse grondgebied waren natuurlijk ook de Romeinen. 

Julius Caesar veroverde het ganse Franse grondgebied tijdens de Gallische Oorlogen waarna het gebied voor ca. 500 jaar deel uitmaakte van het Romeinse Rijk.

 

Beantwoordt dat een beetje je vraag?

Met vriendelijke groet,

Tim Clerbaut

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen