Hoe groot is de kans dat je als jonge persoon (twintiger, dertiger of veertiger) ernstig ziek wordt van covid-19?

Chris, 35 jaar
29 mei 2020

Mijn vraag is hoe groot of klein de kans is dat je als jonge, gezonde persoon ernstig ziek zal worden van covid-19. Met ernstig ziek bedoel ik o.a. ziekenhuisopname nodig en/of beademd moeten worden, langdurig ziek zijn (weken tot maanden), (blijvende) lichamelijke schade en eventueel komen te overlijden. Ik ben zelf 35 en tot hiertoe nooit ernstig ziek geweest, wel eens een griep of verkoudheid gehad. Wel hou ik me aan alle regels (afstand houden, handen wassen, sociale contacten houd ik zeer beperkt, geen aanrakingen...). Men heeft het vooral over ouderen bv 65-plussers en mensen die al verzwakt zijn door al bestaande aandoeningen. Maar bij covid-19 zouden er ook jonge mensen zijn die voor ze covid kregen kerngezond waren en vervolgend wekenlang ziek zijn, ook ernstig ziek. Aangezien de kans op ernstige ziekte en sterfte veel groter is dan bij de griep, vraag ik me af of dit ook voor jonge gezonde mensen geldt.

Antwoord

Naarmate je jonger bent is de kans op ernstige ziekte bij Covid-19 besmetting kleiner maar ze is nooit nul. Dit hangt samen met het feit dat de "functionele reserves" van de organen afneemt met de leeftijd (hart, longen, immuunsysteem, ...), zelfs als je gezond blijft als oudere persoon. Daarbovenop komt vaak dat je als oudere meer kans hebt op diabetes, hoge bloeddruk, hart en vaatziekten, kanker - allemaal aandoeningen die ondermijnend werken.

Wat bij kinderen al wel werd waargenomen is een soort veralgemeende ontsteking van verschillende organen, waarschijnlijk op het niveau van de kleine vaten. Dit is gelukkig vrij zeldzaam maar wel ernstig. Het lijkt iets op dat we kennen als het syndroom van Kawasaki. Dit fenomeen is nog steeds niet volledig begrepen. Via een website probeert men wereldwijd gegevens over gevallen te verzamelen om zo een beter inzicht te bekomen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen