Hoe kwalificeer je je voor de Paralympics?

Floris, 26 jaar
7 augustus 2008

De Olympische Spelen komen eraan. En ook de Paralympics zijn daar weer.
Ik vroeg me af hoe je je kwalificeert voor die laatste. Ik bedoel: "hoe gehandicapt" moet je (minstens/maximaal) zijn om mee te mogen dingen? En welke aandoeningen zijn geldig en welke niet? Hangt dat af per discipline? Is bijvoorbeeld blindheid genoeg om deel te nemen, of één been kwijt zijn?

In het verlengde: hoe kan een wedstrijd "eerlijk" zijn tussen mensen met verschillende afwijkingen? Stel een loopwedstrijd. Eén deelnemer heeft twee benen maar is blind, de andere heeft één been maar ziet (wel) waarheen hij moet lopen.

Het is misschien een ridicule vraag, waar elk mens met een slecht genoeg karakter (en/of genoeg gevoel voor humor) meteen leuke spotsprenten over zou kunnen tekenen - maar toch. Het is een officiële wedstrijd, dus zijn er ook officiële criteria neem ik aan. Wat zijn die?

Antwoord

 

De Olympische Spelen komen eraan. En ook de Paralympics zijn daar weer.
Ik vroeg me af hoe je je kwalificeert voor die laatste. Ik bedoel: "hoe gehandicapt" moet je (minstens/maximaal) zijn om mee te mogen dingen? En welke aandoeningen zijn geldig en welke niet? Hangt dat af per discipline? Is bijvoorbeeld blindheid genoeg om deel te nemen, of één been kwijt zijn?
Dit hangt af van de sportdiscipline en het niveau van deelname. Op recreatief niveau is het doorgaans toegelaten dat ook personen zonder handicap deelnemen. Op competitief niveau echter zijn er zogenaamde eligibility criteria, dit zijn minimum voorwaarden om aan een bepaalde sport te kunnen deelnemen. Op die manier zijn voor alle sporttakken een aantal criteria gedefinieerd om te kunnen deelnemen op competitief niveau. Bijvoorbeeld bij handbiken (arm-fietsen) mogen de atleten niet meer in staat zijn om op een normale manier (zelfs niet met behulp van prothesen,  orthesen en/of andere hulpmiddelen) te fietsen. Meer informatie hierover vind je op de website van het Internationaal Paralympisch Committee ( www.paralympic.org).

Om te kunnen deelnemen aan de Paralympics volstaat het natuurlijk niet om een handicap te hebben. Net zoals bij de Olympische Spelen moet je aan een aantal nationale en/of internationale prestatiegerichte criteria voldoen, bvb een bepaalde plaats op de wereldranking of een minimumtijd, -hoogte of -afstand.

In het verlengde: hoe kan een wedstrijd "eerlijk" zijn tussen mensen met verschillende afwijkingen? Stel een loopwedstrijd. Eén deelnemer heeft twee benen maar is blind, de andere heeft één been maar ziet (wel) waarheen hij moet lopen.
Eerst en vooral worden de disciplines georganiseerd per handicap-groep (motorisch-blind-verstandelijk). Bovendien zijn er voor de verschillende groepen van handicaps (motorisch-sensorich-verstandelijk) verschillende sportdisciplines, hoewel sommige disciplines uiteraard overlappen. Een voorbeeld van een handicap-specifieke sport is goalball (voor blinden), een voorbeeld van een overlappende sport is atletiek (voor alle groepen). Het gebeurt echter niet dat een blinde atleet in dezelfde wedstrijd zal lopen als een atleet met een amputatie of een roltoelgebruiker. Desalniettemin is het organiseren van een eerlijk competitie een hot topic. Het is immers zo dat atleten binnen een handicap-groep nog altijd duidelijk verschillende functionele mogelijkheden hebben, bvb blinde versus slechziende atleten, atleten met een bovenbeen- versus een onderbeen amputatie, enz... Om zoveel mogelijk de handicap als prestatiebepalende factor uit te schakelen is daarom een classificatiesysteem ontwikkeld, waarbij atleten op basis van hun functionele mogelijkheden in een bepaalde klasse worden ingedeeld. Bij blinde atleten is deze classificatie redelijk uniform over de verschillende sportdisciplines, en worden 3 klassen onderscheiden afhankelijk van het zichtvermogen (B1, B2 en B3). Een uitzondering hierbij is het goalball, waarbij de atleten een masker dragen en dus niks meer kunnen zien. Bijgevolg is in deze sport geen classificatie nodig. Bij mensen met een motorische handicap is deze classificatie complexer en meer sportspecifiek. In het rolstoeltennis bvb worden slechts 2 klassen onderscheiden, terwijl er in atletiek een 10tal zijn. Ook voor teamsporten zijn er op die manier systemen uitgewerkt waardoor de handicap als prestatiebepalende fator wordt uitgeschakeld.  Meer informatie hierover vind je op de website van het Internationaal Paralympisch Committee ( www.paralympic.org).

Het is misschien een ridicule vraag, waar elk mens met een slecht genoeg karakter (en/of genoeg gevoel voor humor) meteen leuke spotsprenten over zou kunnen tekenen - maar toch. Het is een officiële wedstrijd, dus zijn er ook officiële criteria neem ik aan. Wat zijn die?
cf. vraag 1, meer informatie op www.paralympic.org


Joeri Verellen
 
Department of Rehabilitation Sciences
Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences
Katholieke Universiteit Leuven

 

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 katrijn vandevelde

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen