Heeft Ambiorix echt bestaan?

Kavita, 27 jaar
7 april 2020

Wie was ambiorix, waar is hij zo bekend voor en heeft hij echt bestaan of is het een verzonnen volksheld?

Antwoord

Hij heeft zeer waarschijnlijk echt bestaan, omdat Caesar zoveel van zijn 'Gallische Oorlogen'-boek aan hem wijdt, en na hem ook de geschiedschrijvers Cassius Dio en Florus.

Ambiorix ('Rijke Koning' of 'Koning in Alle Richtingen' in Gallisch) was één van de twee koningen van de Eburonen-stam rond 57 v. Chr., naast Catuvolcus. Aanvankelijk was zijn verstandhouding met de Romeinen goed, omdat die hem verlost hadden van een schuld aan de Atuatuci, maar vanaf 54 v. Chr. mislukten oogsten en eisten de Romeinse legers meer provisie van zijn stam, waarop hij samen met Catuvolcus een opstand beraamde. Met een list wist hij een Romeins legioen onder leiding van Sabinus en Cotta hun stevige winterkamp te doen verlaten om zich bij een ander legioen (dat van Cicero, bij de Nerviërs) te voegen, waarop de Eburonen onderweg het legioen aanvielen en uitmoordden. Ambiorix verzamelde dan andere Belgische stammen om het winterkamp van Cicero te belegeren, maar na enkele dagen werd dat kamp ontzet door Caesar zelf. Daarop werden de meeste Eburonen uitgemoord, en verdween Ambiorix in de plooien van de geschiedenis. Volgens Florus wist hij met enkele manschappen over de Rijn te vluchten.

Ambiorix bleef een obscuur figuur, tot in 1830 de nieuwe Belgische staat historische wortels zocht, en meende een held te hebben gevonden. In 1841 schreef Joannes Nolet de Brauwere Van Steeland een (grotendeels verzonnen) heldendicht en in 1866 werd het standbeeld op de markt van Tongeren onthuld (op een hunebed, en met gevleugelde helm!). 

Het was dus een historische figuur, waar midden 19de eeuw wel wat rond verzonnen is, maar waarvan we de historische kern vandaag redelijk goed kennen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen