Covid-19 komt van vleermuizen voort, maar waar halen die vleermuizen het virus?

Ghislain, 71 jaar
22 maart 2020

Vleermuizen liggen aan de oorsprong van het virus. Waar halen die vleermuizen het virus of m.a.w. ergens moet er toch een beginpunt zijn.

Antwoord

Het beginpunt van de evolutie van de virussen ligt zeer ver in het verleden, bij het prille begin van het leven op onze planeet. Zoals alle andere levende wezens evolueren virussen ook. In de loop van de evolutie der dieren is de tak van de coronavirussen geëvolueerd vanuit voorouders die behoren tot de groep van de RNA-virussen. Welke precies de voorouders waren van de coronavirussen is niet bekend, het is ook heel moeilijk om fossielen terug te vinden van virussen. 

Maar coronavirussen zijn mee geëvolueerd met de voorouders van vogels en vleermuizen als gastheren. Vogels en vleermuizen zijn warmbloedig, hebben vaak populaties met een hoge dichtheid (denk aan vleermuizenkolonies die in grotten slapen of overwinteren), en ze kunnen over grote afstanden reizen en met andere populaties in contact komen (trekvogels en -vleermuizen). Het zijn daarom ideale gastheren voor virussen.

Een persoonlijke noot: naarmate de mens alle natuurlijke habitats verstoort en vernietigt om in de plaats ervan aan landbouw, bosbouw, mijnbouw, woningbouw, wegenbouw te doen, worden de populaties van veel diersoorten, waaronder vogels en vleermuizen, steeds kleiner (en uiteindelijk met uitsterven bedreigd). Volgens de principes van Darwiniaanse evolutie zou men kunnen voorspellen dat virussen verplicht worden om zich aan andere gastheren aan te passen, anders dreigen ze ook uit te sterven. De mens is een ideale gastheer geworden als gevolg van overbevolking en globalisering, en reist over de hele planeet. Komt daarbij de wereldwijde handel in bushmeat en exotische diersoorten die het contact bevordert tussen exotische virussen en mensen. Het valt te voorspellen dat in de toekomst nog meer "nieuwe" (voor de mens) virussen zullen ontstaan.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen