Hoe komt het dat er zoveel termen vanuit de geneeskunde een Griekse oorsprong hebben?

Johanna, 16 jaar
11 maart 2020

Zoals vele ziekten: bronchitis, gastritis. Maar ook beroepen in de geneeskundige sector: chirurg, apotheker, arts,...

Antwoord

Een eerste reden is dat de Grieken de grondleggers waren van de rationele geneeskunde (5de eeuw v.C). De Griek Hippocrates die toen leefde en zijn volgelingen waren de eersten die ziekten beschreven aan de hand van waarnemingen en de namen die zij gaven aan vele ziekten gebruiken we ook vandaag de dag nog (zoals de voorbeelden die u aanhaalt). Bij hun afstuderen zweren onze moderne artsen nog altijd de eed van Hippocrates.

Een tweede reden is dat het oud-Grieks zich goed leent tot het vormen van samengestelde woorden. Daardoor geven we nog altijd vaak Griekse namen aan nieuwe medische terminologie.

Een derde reden is dat je zo een internationale taal hebt waardoor iedereen op onze planeet dezelfde woorden gebruikt voor dezelfde medische termen. Ook het Latijn speelt daarin een belangrijke rol. Tot in de 18de eeuw was het Latijn de internationale wetenschapstaal bij uitstek (later is dat het Engels geworden). Maar tot in de 18e eeuw werden alle medische teksten in het Latijn geschreven. Onze landgenoot Andreas Vesalius (16de eeuw) was de grondlegger van de anatomie en daardoor zijn de termen in de anatomie vrijwel uitsluitend Latijn.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen