Waarom zwiert de centrifugaalkracht me niet van de planeet?

Herwig, 73 jaar
3 maart 2020

Zwaartekracht versus centrifugaalkracht.
Ik met mijn 100 kg massa weeg 100 kg force zei men vroeger :-)
Anderzijds sta ik op een bol die tegen +/-1500 km/h ronddraait, ik onderga dus een serieuze centrifugaalkracht, niet?
Formules ben ik vergeten, maar kun je me bewijzen dat die zwaartekracht me toch met beide voeten op de grond houdt? :-)

Antwoord

De centrifugaalkracht is uw massa x de centrifugale versnelling. Die laatst bedraagt  v^2/R  met v = 1666 km/u aan de evenaar = 463 m/s,  en R = 6380 km = 6 380 000 m

Als we v^2/R berekenen vinden we een versnelling van 0.0335 m/s^2. De gravitatieversnelling aan het aardoppervlak is echter 9.81 m/s^2

De centrifugaalversnelling is dus slechts 0.0035 keer zo groot als de gravitatieversnelling, of anders gezegd, een derde van 1 procent.

De gravitatieversnelling is dus omgekeerd bekeken 292 maal groter dan de centrifugaalversnelling.

Dus, op de evenaar weegt u 0.35% minder dan op de pool waar er geen centrifugale versnelling is.

Maar er is nog iets anders: de straal van de Aarde is aan de evenaar een 20-tal km groter dan op de pool. Aan de evenaar bevindt u zich dus iets verder van het massamiddelpunt van de Aarde waardoor je gewicht nogmaals iets afneemt tegenover je gewicht aan de polen. De 9.81 m/s^2 is dus iets lager aan de evenaar en iets hoger aan de pool. Dat effect is zelfs tweemaal zo groot als dat van de centrifugaalkracht. De twee effecten samen maken dat je op de evenaar (op zeeniveau) zowat 1% minder weegt dan op de pool (op zeeniveau).

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen