Waarom lag Carthago ooit aan zee?

Herwig, 73 jaar
3 maart 2020

Ik lees dat steden als bv Ephese in Turkijje , Carthago enz enz (zelfs +/- Brugge bij ons) 1000 à 2000 j geleden aan de zee lagen. Het zeeniveau is dus gedaald zou ik besluiten. Maar waarom is het gedaald?

Antwoord

Beste Herwig

Efeze en Brugge waren ooit havensteden, maar lagen toen al enkele kilometers in het binnenland. Hun havens waren namelijk via een ondiepe zeearm met de zee verbonden en in het geval van Brugge was de toegankelijkheid afhankelijk van het getij. Beide havens hebben echter hun functie verloren, o.a. doordat men heeft nagelaten de verbinding met de zee te onderhouden door deze uit te baggeren. De oude havens liggen overigens nog altijd op zeeniveau (zie Google Earth), maar ze zijn (deels) verzand, volgeslibd met sediment dat door een rivier en/of vanaf de zee werd aangevoerd, waardoor de steden van de zee afgesneden werden. Dit geldt overigens allemaal niet voor de Carthaagse havens, maar die zijn dan ook nog altijd verbonden met de zee.

Ten gevolge van de opwarmende aarde, hebben de meeste kustlijnen tegenwoordig te maken met een stijgende zeespiegel, maar er zijn ook locaties waar het land omhoog komt en de zeespiegel gelijk blijft of zelfs daalt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Stockholm. De ondergrond komt daar elk jaar met 3-4 mm omhoog, ofwel 30-40 cm per eeuw. Dat is gelijk aan de snelheid waarmee de zeespiegel momenteel (gemiddeld) wereldwijd stijgt. Zie vraag 43289 voor een korte beschrijving van enkele processen die hierbij een rol spelen.

In kustregio's met actief vulkanisme kan de lokale (relatieve) zeespiegel zelfs in korte tijd op en neer gaan ten gevolge van veranderingen in magmakamers diep in de ondergrond. Een spectaculair voorbeeld daarvan vinden we in de Golf van Pozzuoli aan de rand van de Flegreïsche Velden, westelijk van Napels en de Vesuvius. Daar komt sinds 2017 de bodem met enkele centimeters per jaar omhoog. In andere periodes daalde diezelfde bodem soms zo sterk, dat delen van de kust met Romeinse monumenten en al onder zeespiegel verdwenen. Bij de kustplaats Baia is er zo zelfs een archeologisch onderwaterpark ontstaan.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Robert Speijer

Geologie - Paleontologie - Paleoklimatologie. Geologie studeer je in Leuven!

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen