Wat is de precieze reden van de Britten waarom België 'slechts' het mandaatgebied Ruanda-Urundi kreeg toegewezen na WOI?

Willem, 21 jaar
14 januari 2020

Bij de overwinningen van de Belgisch-Congolese koloniale troepen tijdens WOI in voormalig Duits-Oost-Afrika bleken de troepen achteraf te morren toen Belgie "slechts" het mandaatgebied Ruanda-Urundi kreeg. Waarom kreeg België enkel dit gebied toegewezen terwijl het een veel groter gebied veroverd had?

Antwoord

Er waren verschillende redenen:

  • De Britten wilden graag een grondgebied uitbouwen 'van de kaap tot Caïro' langsheen de Afrikaanse Oostkust. Ze drongen er daarom bij het uitbreken van de oorlog erop aan dat de Force Publique in Belgische Kongo zich enkel verdedigend zou opstellen, op eigen terrein. Pas na bombardementen door Duitse kanonneerboten vanop het Tanganikameer in augustus 1914, werd in het voorjaar van 1916 een Belgisch-Kongolees offensief gestart richting Duits-Oost-Afrika.
  • Dat offensief ging veel sneller dan gepland/gedroomd/gevreesd, en de Force Publique kon op enkele maanden tijd een groot deel van Noord-West-Tanzania veroveren. De militaire bevelhebber van Duits Oost-Afrika, von Lettow, verkoos om zijn relatief kleine troepenmacht te concentreren op een guerrillastrijd tegen Zuid-Afrikaanse en Indische troepen in het Oosten en Zuiden, niet tegen de Force Publique.
  • Tussen de geallieerden was niet alles koek en ei. De Force Publique trok sneller op dan de Britse en Zuid-Afrikaanse troepen wensten. Al kort na de verovering van Tabora (in het huidige Tanzania) werd al afgesproken dat de Belgische Force Publique zich zou terugtrekken naar Ruanda-Urundi, ten voordele van de Zuid-Afrikaanse troepen die hen aflosten. Op dat ogenblik in de oorlog was de onderhandelingspositie van België ook niet erg sterk, gezien de problemen om België zelf te verdedigen.
  • Tijdens de vredesonderhandelingen in Parijs trachtte de Belgische minister van koloniën Jules Renson aanspraken op delen van Oost-Afrika om te ruilen voor noordelijke stukken Portugees Angola. Kongo zou daardoor aan het Westen een langere kustlijn krijgen. Die strategie mislukte.
  • In het eigenlijke Verdrag van Versailles kreeg België zelfs geen enkel territoriale claim toegewezen - pas na lang aandringen werd in 1922 Ruanda-Urundi aan Belgische voogdij toegewezen, niet als kolonie maar als mandaatgebied van de Volkenbond. De Belgische regering was zo ontevreden over die regeling, dat het tot 1924 duurde vooraleer ze die mandaatregeling goedkeurde.

Heel in het kort draaide het dus om Brits imperialisme, verwarring op het terrein, een slechte onderhandelingspositie en slechte onderhandelingen in Versailles.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen