Waarom schrijven we een hoofdletter bij het begin van een zin?

Tijtgat, 34 jaar
7 januari 2020

Antwoord

Hoofdletters kunnen voor verschillende doelen, op verschillende manieren gebruikt worden, maar het gebruik om er het begin van een zin mee aan te geven, is vrij modern, van het begin van de 18de eeuw. De reden is vrij eenvoudig: om lezen te vergemakkelijken, want de aanvang van een zin is makkelijk te herkennen.

Teksten waren tot de 8ste eeuw gewoonlijk slechts in één lettersysteem geschreven, vaak ook zonder veel interpunctie (punten en komma's). Het mengen gebeurde om verschillende redenen: om eigennamen uit een tekst te doen 'springen', om de zelfstandige naamwoorden te benadrukken (zoals vandaag nog in het Duits), om dagen van de week of maanden van het jaar meer herkenbaar te maken, voor plaatsnamen, voor eretitels, kortom om meer reliëf in een lopende tekst te krijgen en die zo makkelijker leesbaar te maken. Sinds de 18de eeuw is er een langzame evolutie om het gebruik van hoofdletters toch weer terug te dringen, met bijvoorbeeld 'uw', 'almachtige' of 'de staat' in plaats van 'Uw', 'Almachtige' of 'de Staat'. Maar de hoofdletter aan het begin van een zin is een blijver in zowat alle talen.

Het gebruik van hoofdletters in het Nederlands is boeiende stof, met o.a. afgekapte zinbeginnen ("'k Heb ...") en cijfers in een zinbegin ("25 minuten later..."), de tweeklank-hoofdletters ('IJselmeer"), en omzichtige omgang met heilige begrippen ('de Bijbel' en 'een bijbel').

Reacties op dit antwoord

  • 29/01/2020 - Tijtgat (vraagsteller)

    super, bedankt voor het uitgebreide antwoord!

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen