Waarom kan ik fabrieksuitstoot zien?

Florian, 21 jaar
30 november 2019

De meeste gassen zoals CO2 zijn onzichtbaar maar fabrieken stoten constant grote rookpluimen uit.

Antwoord

Beste Florian,

 

De meeste gassen die frequent worden uitgestoten door fabrieken zijn inderdaad kleurloos. Wat je dan ook ziet bij fabrieken, de rookpluimen, zijn niet de gassen, maar vloeistofdruppeltjes en vaste stoffen die meegesleurd worden door de hete gassen. Een goed voorbeeld is de uitstoot van een koeltoren. Dat geeft grote wolken die bestaan uit druppeltjes water die gecondenseerd zijn uit de stoom die in de koeltoren gevormd wordt. De vaak donkere kleur bij andere zware industrie komt dan weer van fijne stukjes koolstof, ook roet genoemd, die een gevolg is van onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen.

Reacties op dit antwoord

  • 13/12/2019 - Florian (vraagsteller)

    Dankuwel voor het heldere antwoord.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen