Als de snelheid van een knikker verdubbelt, wat doet de kinetische energie dan?

Sam, 15 jaar
20 november 2019

Verdubbelt de kinetische energie dan, vervierdubbelt of verdriedubbelt deze?

Antwoord

Beste Sam

 

Je vraag kan ik het gemakkelijkst beantwoorden door te kijken naar de formule voor de kinetische energie. De kinetische energie is gelijk aan de massa van de knikker maal de snelheid in het kwadraat, gedeeld door twee:

E = 1/2*m*v². 

De snelheid van de knikker verdubbelt, dit betekent dat v 2*v wordt. Als we dus v door 2*v gaan vervangen in de formule krijgen we:

E = 1/2*m*(2*v)²

Dat kunnen we ook schrijven als:

E = 1/2*m*2²*v²

En verder:

E = 1/2*m*4*v² = 4*(1/2*m*v²), wat dus 4 keer de originele kinetische energie is.

Dit wordt ook duidelijk uit een voorbeeld. Nemen we een knikker van 3 gram (0,003 kg) die aan 2 m/s beweegt, dan hebben we een kinetische energie van 0,003*2²/2 = 0.006 J (Joule) . Verdubbelen we de snelheid tot 4 m/s dan is de kinetische energie 0,003*4²/2 = 0,024 J, dus inderdaad 4 keer zo groot. 

In het algemeen kan je zeggen dat als je de snelheid met een factor a vermenigvuldigt, de kinetische energie toeneemt met een factor a²:

E = 1/2*m*(a*v)² = a²*(1/2*m*v²).

 

Met vriendelijke groeten

Henri

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen