Welke zou een aanvaardbare reden kunnen zijn om te kunnen geloven dat er leven is na de dood?

Johan, 60 jaar
27 oktober 2019

(Godsdienst is volgens mij gewoon indoctrinatie.)

Antwoord

Geloof in leven na de dood hangt voornamelijk af van je geloofsovertuiging, maar het is wat complexer dan dat.

Ongeveer 10 jaar geleden schreef een cardioloog, Pim Van Lommel een boek "eindeloos bewustzijn". Dat was gebaseerd op zijn artikel dat verscheen in het toonaangevende tijdschrift "Lancet". In zijn boek gaat hij er verder op in en gebruikt daar quantum mechanische principes om het voortbestaan van bewustzijn na de lichamelijke dood uit te werken.

Omstreeks diezelfde tijd schreef de neuroloog Kevin Nelson zijn boek "de goddelijke hersenstam", gebaseerd op zijn artikel dat was verschenen in "Neurology", een toptijdschrift voor neurologen. Daar verdedigde hij de stelling dat na het overlijden er niets meer is.

Geen van beide auteurs lijkt mij christelijk te zijn.

Wat betreft indoctrinatie: communisme en andere politieke filosofieën die het atheïsme voorstaan zijn dat ook. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon.

Er is echter ook iets heel interessant in wat men zou kunnen noemen de "godsdienstige literatuur": het Oude en het Nieuwe Testament beschrijven tezamen 8 gevallen van een opstanding uit de dood. Geen van deze 8 personen komt echter aan het woord en er wordt totaan niets gezegd over hun ervaringen "aan de andere kant" van het graf. Een indicatie dat deze literatuur niet zuiver van menselijke oorsprong is? Iedereen wil toch wel het fijne over dit soort zaken weten terwijl de Bijbel juist hierover zwijgt "als een graf". 

Reacties op dit antwoord

  • 26/11/2019 - Johan (vraagsteller)

    M.a.w. uw mening is gebaseerd op het Christelijk geloof. Ik heb een zeer Christelijke opvoeding gekregen, vandaar misschien dat ik niet meer geloof. Iedere godsdienst wil de zijne boven de andere geloven. Men maakt de mensen iets wijs. Ooit al horen praten over de misdrijven binnen het Vaticaan en zijn vuile rol in tal van oorlogen en conflicten? Hoe kan je dan nog geloven als de aardse vertegenwoordigers van "God" al witte boord criminelen zijn?

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt geco├Ârdineerd door EOS vzw