Hoeveel is 240 Britse pond uit 2005 omgerekend naar nu?

Gerrit, 68 jaar
2 oktober 2019

Dit was de prijs van een abonnement op een kunstblad IDEA (6x per jaar) uit Japan, geleverd via het VK.

Antwoord

Dit soort vragen wordt vaak beantwoord door de actuele waarde van het bedrag te berekenen. Deze berekening vertoont wat gelijkenis met het principe van een spaarrekening.

Indien je een bepaald bedrag (bv. £100) op je spaarrekening zet ontvang je hier na 1 jaar een interest op (bv. 2%). Na 1 jaar staat er daardoor £102 op je spaarrekening (of: £100*(1+0,02) ).

Na 2 jaar ontvang je opnieuw 2% interest op je saldo, je nieuwe saldo zal hierdoor stijgen naar £104.04 (of £102*(1+0,02), of ook £100*(1+0,02)^2). 

Op deze manier is de standaard formule voor dit soort berekeningen: TW = HW*(1+i)^n, met TW = toekomstige waarde, HW = huidige waarde, i = inflatievoet, n = aantal jaren. In jouw geval kan je een typische (gemiddelde jaarlijkse) inflatie van 2.09% veronderstellen. Indien de gemiddelde jaarlijkse inflatie hoger of lager is, dan zal ook de actuele waarde van het bedrag hoger of lager zijn. Je n wordt 14 aangezien er 14 jaren zitten tussen 2005 en 2019. Op die manier is het huidige equivalent van £240 uit 2005 ondertussen £327,17. 

Echter, dit soort berekeningen negeert vele zaken en moet dus voorzichtig worden toegepast. In de berekening hierboven is enkel rekening gehouden met het bedrag dat je voor de tijdschriften betaalde in 2005. Dit komt bijvoorbeeld niet overeen met de huidige waarde van de tijdschriften zelf. Deze huidige waarde kan veel lager zijn (de tijdschriften zijn bijvoorbeeld in slechte staat, of beschadigd)  of veel hoger zijn (als de tijdschriften bijvoorbeeld collector items zijn geworden). In deze gevallen is de actuele waardeberekening zoals hierboven beschreven niet toepasbaar op je vraagstuk en moet je op een andere manier tot een inschatting komen.

Reacties op dit antwoord

  • 09/11/2019 - Gerrit (vraagsteller)

    Helder!-) Thanks....

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw