Hoeveel procent van de hersenen gebruiken wij?

Joris, 27 jaar
1 augustus 2008

Hoeveel procent van onze hersenen is actief in de slaap, overdag? en hoeveel kan je maximaal in 1 keer gebruiken?

Ik heb altijd gedacht dat dit weinig is, maar enkele dagen geleden zag ik een programma van Derek Ogilvie (medium) en zijn hersenactiviteit werd gemeten tijdens een seance en dat bleek 99,8% te zijn. Mag ik dat zomaar aannemen?

Antwoord

Het idee dat we maar een klein deel van onze hersenen gebruiken is eigenlijk verkeerd. Bij ongeveer elke activiteit die we doen, zijn nagenoeg de gehele hersenen betrokken, alleen is het zo dat bepaalde delen essentiëler zijn voor het uitvoeren van specifieke taken. Zelfs tijdens de slaap zijn de gehele hersenen actief en ziet men dus elektrische activiteit in alle delen van de hersenen.

Het idee dat we maar een klein deel van onze hersenen gebruiken stamt van de observatie dat we nog vrij behoorlijk kunnen functioneren bij het verwijderen van grote delen van de hersenen. Diepgaander onderzoek heeft echter aangetoond dat zelfs in deze omstandigheden een aantal functies moeilijker verloopt, wat betekent dat deze delen wel degelijk een rol van betekenis hebben. De mening dat we slechts een bepaald percentage van onze hersenen gebruiken is dus definitief achterhaald.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof Patrick Santens

Neurologie en neurowetenschappen. Neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson, Alzheimer. Cognitieve stoornissen en bewegingsstoornissen.

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen