Kunnen elementen vernietigd worden?

Michiel, 16 jaar
1 september 2019

Zou elementen waaruit ons waarneembaar universum is opgebouwd, vernietigd kunnen worden? Hiermee bedoel ik echter dat deze elementen niet meer zullen bestaan.

Antwoord

Als je met vernietigen bedoelt dat er niets meer overblijft... Neen.

Maar elementaire deeltjes kunnen wel in energie worden omgezet. Dat kan als je deeltjes en hun antideeltjes samenbrengt, bijvoorbeeld een electron en een positron, of een proton en een antiproton. Dergelijke processen komen voor in de astrofysica. De massa van de twee deeltjes die elkaar "annihileren" wordt dan volledig omgezet in energie en die energie bevindt zich concreet in de vorm van een of meerdere fotonen.

Of wat ook kan is dat twee deeltjes elkaar interageren en worden omgezet, deels in energie, deels in andere lichtere deeltjes. Let wel, bij dit soort annihilaties moeten een aantal fysische behoudswetten voldaan. Zo moet bijvoorbeeld de totale landing van de deeltjes voor de annihilatie gelijk zijn aan de totale lading van de eindproducten.

De bron van zonne-energie is daar een voorbeeld van.  Die energie ontstaat doordaat waterstofkernen (protonen) worden omgezet in heliumkernen. Als nevenproducten worden daarbij ook enkele andere elementaire deeltjes gevormd + zuivere energie in de vorm van fotonen. De eerste stap (als voorbeeld) daarbij is

H1 + H1  =>  H2 + positron + electronneutrino + straling

Daarbij is H1 een gewone waterstofkern (een proton) en H2 een kern van deuterium (proton + neutron). Bemerk het positron dat zorgt dat de totale lading behouden blijft.

De twee waterstofkernen zijn dus niet "verdwenen" maar omgezet in andere elementaire deeltjes + straling. En zoals gezegd, er moeten een aantal behoudwetten gerespecteerd worden.


 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen