Kunnen computers steeds maar sneller en beter worden, of stuiten die ooit tegen een bepaald plafond?

Tim, 30 jaar
23 juli 2019

Antwoord

Beste,

Je vraag lijkt eenvoudig, het antwoord is dat niet.

Een computer is niet meer dan een rekenmachine die opdrachten (=programma) uitvoert. Die opdrachten manipuleren gegevens (data).

Kunnen computers steeds meer data behandelen? Ja. Is daar een limiet? Neen. Als geld geen probleem is kunnen we onbeperkt data opslag voorzien.

Kunnen computers steeds grotere programmas uitvoeren? Ja. Is er een limiet op de grootte van het programma? Theoretisch is de grootte van een programma alleen beperkt door de hoeveelheid gegevens die we kunnen opslaan, en wat zoals eerder vermeld niet gelimiteerd is.

Praktisch willen we dat een programma binnen een bepaalde tijd uitgevoerd wordt.

Kunnen computers onbeperkt sneller rekenen? Neen. Die snelheid wordt beperkt door de snelheid waarmee signalen zicht voortbewegen door de elektrische geleiders in de computer.

Die snelheid is bereikt!

Daarom gebruiken computer-ontwerpers andere technieken om de snelheid van het systeem in zijn geheel op te voeren. Ik zal mij hier beperken tot 1 techniek: multi core CPU's.

Een dual (2) core CPU bestaat uit 2 CPU's in 1 behuizing. Het programma wordt nu door 2 CPU's uitgevoerd i.p.v. door 1.Daardoor (kort door de bocht) wordt het programma dubbel zo snel uitgevoerd.

Omdat ook hier limieten zijn worden andere pistes onderzocht zoals optische computers, neurale computers, quantum computers,... , maar ook snellere algoritmes om data te manipuleren.

Op dit ogenblik zijn lager energieverbruik, en een  lagere kostprijs van de hardware, de belangrijkste factoren voor het bevorderen van de performantie: met dezelfde hoeveelheid energie, en voor dezelfde kostprijs kan de computer immers meer componenten bevatten zodat er meer data kan opeslagen worden, en er meer rekenkracht beschikbaar is.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen