Kunnen dieren en mensen kleiner worden?

Ramon, 40 jaar
5 juni 2019

Dinosauriers ware veel groter dan de huidige generatie. Kan het zijn dat dier en mens kleiner worden naarmate de aarde meer bevolkt raakt?

Antwoord

Dwergvorming is een bekend evolutionair proces wanneer een populatie van een bepaalde soort geïsoleerd raakt in een gesloten ecosysteem met een kleine oppervlakte, zoals een eiland, een grot, oase of afgelegen vallei. Een bekend voorbeeld is het Indonesische eiland Flores waar men fossiele skeletten heeft gevonden van dwergolifanten en zelfs dwergmensen (Homo floresiensis) die er tot relatief kort geleden geleefd hebben. Zelfs van een bepaalde dinosoort heeft men een (fossiele) dwergvorm ontdekt in een gebied dat destijds een eiland was. Dieren en mensen kunnen dus wel degelijk kleiner worden in de loop van de evolutie.

De belangrijkste redenen achter deze eilanddwergvorming zijn het verdwijnen van natuurlijke vijanden in het ecosysteem (om aan roofdieren te onstnappen kan je best groot zijn), en het feit dat een kleiner lichaam minder voedsel nodig heeft en sneller geslachtsrijp kan worden. In zo’n geïsoleerd ecosysteem met weinig voedsel zal er dus een selectief voordeel zijn voor de individu’s die klein van stuk zijn.

Maar in het geval dat u aanhaalt, de aarde in haar geheel, is er geen sprake van isolatie van populaties. In tegendeel, er is steeds meer menging van populaties door migratie en door het verspreiden van soorten door de mens (denk maar aan de invasieve exoten).

Het is wel zo dat vooral alle grote dieren, zoals olifanten en leeuwen. dreigen uit te sterven omdat zij concurreren met de mens voor voedsel en leefgebied. Behalve koeien, paarden, varkens, schapen, honden en katten, zullen er op termijn alleen maar kleinere soorten weten te overleven door toedoen van de mens. En vooral dan soorten die zich aan het door de mens bepaalde leefgebied weten aan te passen, zoals ratten en muizen, kakkerlakken … 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen