Waarom heet de Vlaamse Gemeenschap niet Nederlandse Gemeenschap?

Shari, 29 jaar
27 mei 2019

We spreken toch ook van de Franse Gemeenschap i.p.v. de Waalse Gemeenschap. Volgens mij dat de reden hiervan een geschiedkundige grondslag heeft en betrekking heeft op de bevoegdheidsverdeling in Belgiƫ. Alvast bedankt.

Antwoord

Je opmerking is heel juist.

  • De drie cultuurgemeenschappen werden in 1971 opgericht en vernoemd naar de drie standaardtalen die de onderwijs-, cultuur- en taalmateries definieerden waarmee ze zich bezig hielden. De 'onze' heette officieel dan ook Nederlandse Cultuurgemeenschap.
  • De drie gewesten, die ook uit die tijd dateren, waren bevoegd voor grondgebonden materies zoals economie, toerisme, bestuursrecht... en werden vernoemd naar hun gebieden: Vlaanderen (eigenlijk een pars pro tota), Brussel en Wallonië. Dus: Vlaams Gewest.

Nu is de spraakverwarring gegroeid toen in 1980 het Vlaamse Gewest haar instellingen met de Nederlandse Cultuurgemeenschap liet versmelten, en de fusienaam een element van beiden behield: Vlaamse Gemeenschap. Waarbij 'Vlaams' naar het vroegere gewest verwijst, en 'Gemeenschap' naar de euh...

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen