Hebben transgenders een mentale ziekte?

Nelson, 16 jaar
29 april 2019

Antwoord

Men spreekt in het geval van transgenders ook over "gender incongruentie". Gender incongruentie is een psychologische toestand waarbij een persoon zich tot het ander geslacht (gender) voelt dan het aangeboren biologische geslacht (sekse) uitwijst.

Veel transgenders ervaren echter geen leed, pijn of ongemak in hun conditie, zodat men niet over een ziekte kan spreken. Sommige psychiaters spreken nochtans van “gender dysforie” als een mentale stoornis die optreedt wanneer transgenders “aanzienlijk klinisch leed” ervaren geassocieerd met hun toestand. 

De World Health Organization (WHO) stelt een internationaal gehanteerde lijst op van ziekten, de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD). Volgens de meest recente uitgave van de ICD is gender incongruentie geen mentale stoornis maar wel een “seksuele gezondheidsconditie”. Het idee achter deze wat dubbelzinnige classificering is dat hoewel het geen mentale ziekte betreft, en het als dusdanig classificeren tot een groot stigma zou leiden voor transgenders, er toch een nood bestaat aan aangepaste gezondheidszorg voor transgenders waardoor het best wordt opgenomen in de ICD. Transgenders kunnen namelijk nood hebben aan professionele begeleiding, hormoontherapie, heelkundige ingrepen en sociale steun om hun genderidentiteit vrij te kunnen uitdrukken en discriminatie te verminderen.

Een interessante vraag is of de gender incongruentie biologisch bepaald is of door de opvoeding – nature or nurture? Een studie van de Universiteit Gent (https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2011.02567.x) heeft aangetoond dat bij een-eiige tweelingen de kans dat beide broers of zussen transgenders zijn aanzienlijk groter is dan bij twee-eiige tweelingen van hetzelfde biologisch geslacht. Dit wijst erop dat de transgender conditie, de gender incongruentie, genetisch bepaald zou kunnen zijn (een-eiige tweelingen hebben dezelfde genen, twee-eiige niet).

Embryologisch onderzoek heeft geleid tot de hypothese dat er bij sommige personen mogelijk een “mismatch” zou kunnen zijn opgetreden tijdens de embryonale ontwikkeling, namelijk waarbij de geslachtsorganen en hormonenproductie volgens het ene geslacht en de hersenen volgens het andere geslacht ontwikkelen. Dat zou dan kunnen leiden tot iemand die geboren wordt met bv. een Y-chromosoom, hogere testosteronproductie, zaadklieren en een penis maar geen baarmoeder en eierstokken (= mannelijke sekse), maar met hersenen die ontwikkeld zijn volgens het vrouwelijke patroon (er bestaan inderdaad biologische verschillen tussen hersenen van man en vrouw). Verder onderzoek zal hierover in de toekomst uitsluitsel kunnen geven. Indien de biologische hypothese klopt, dan zou het kunnen dat transgenders een genetische “afwijking” vertonen, maar dan nog spreekt men niet noodzakelijk over een “ziekte”.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen