Heeft kinesitherapie zin bij lateralisatieprobleem?

Severine, 39 jaar
3 april 2019

Mijn dochter zit in het eerste leerjaar. Volgens de school heeft ze het moeilijker met lezen (omkeren letters) en de brug over 10 door lateralisatieproblemen. School raadt aan om Kine te volgen (na 16 sessies die ze al gehad heeft). Heeft Kine hierop een effect (is er wetenschappelijke evidentie dat dit werkt)?

Antwoord

Beste Severine,

Als jong kindje leer je eerst dat voorwerpen dezelfde zijn vanuit verschillende hoeken. Een tijger die naar rechts of naar links kijkt, dat blijft dezelfde tijger. Dan leer je lezen en plots blijkt een b toch niet hetzelfde als een d te zijn. De hersenen van zowat alle kinderen hebben daar moeite mee. Het 'visueel woordvorm gebied' in de ventraal occipitoventrale hersenzone (dat is achteraan, onderaan de hersenen) specialiseert zich in het herkennen van letters en dus ook in het onderscheiden van b's en d's. Bij de meesten neemt het visueel woordvorm gebied van de linkerhersenhelft het meeste werk op zich, ondersteund door de rechterhersenhelft. Als een functie gedomineerd wordt door één hersenhelft spreekt men van lateralisatie.

Sommige wetenschappelijke studies vonden een minder uitgesproken leesdominantie bij lezers met dyslexie. Maar, dat betekent nog niet dat meer verdeling over de hersenhelften de oorzaak is en dyslexie het gevolg. Nog belangrijker: moeite hebben om gespiegelde letters te onderscheiden is nog niet gelinkt aan een 'lateralisatieprobleem' en duidt niet per se op dyslexie. Het is dat leesgebied dat erop getraind moet worden. Zelfs bij volwassenen die op latere leeftijd leren lezen en motorisch al helemaal ontwikkeld zijn. Beweging (wat geoefend wordt in kine) heeft te maken met schrijven, maar handbewegingen of handvoorkeur zijn bij mijn weten niet rechtstreeks gelinkt met leesproblemen.

Mocht dit blijven kan het misschien op een automatiseringsprobleem wijzen (de verkeerde letter wordt niet automatisch onderdrukt) en zou ik eerder een logopedist dan kinesist raadplegen. Je kan ook zelf oefeningen verzinnen om de b en d (en p/q, m/w, ...) te leren onderscheiden in lees-, schrijf- en luisterspelletjes. In het eerste leerjaar leert je dochtertje nog maar net lezen (en zoveel meer!) en is het dus best normaal dat ze hiermee moeite heeft.

Reacties op dit antwoord

  • 17/04/2019 - Severine (vraagsteller)

    Beste Heel erg bedankt voor uw antwoord. We vermoeden na dit te lezen dat ze inderdaad het moeilijker heeft met automatiseren. Als kleuter deed ze er veel langer over om de kleuren te benoemen, ze heeft het moeilijk met meervoudige instructies en ook de dagen van de week onthouden vroeg meer oefening. Bij het rekenen blijft ze gewoon tellen ipv het uit haar hoofd te kennen. Ik begrijp uit uw uitleg dat kinesitherapie weinig meerwaarde heeft in dit geval en dat we indien de problemen aanhouden/verergeren we beter naar een logopediste gaan.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

dr. Lise Van der Haegen

Cognitieve psychologie, Neurowetenschappen (Universiteit Gent), Wetenschapscommunicatie (Arteveldehogeschool)

Arteveldehogeschool

http://www.arteveldehs.be

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen