Je hoort regelmatig claims over IQ's van meer dan 200. Maar is dit wel mogelijk? Wat is het maximale IQ dat je kunt hebben?

Guido, 19 jaar
26 juli 2008

Ik heb de laatste tijd meerdere keren op internet IQ-claims van meer dan 200 gehoord. Zelfs eentje van een Amerikaan die tegen de 300 punten aan zou zitten. Maar is het eigenlijk wel mogelijk om zo'n hoog IntelligentieQuotient te hebben. Zijn deze claims niet vals?

Antwoord

Ze lijken me inderdaad vals.

De meest gangbare manieren om intelligentie te meten, zijn de Weichsler-tests - voor volwassenen meer bepaald de WAIS. Daarbij wordt men - binnen een taalgebied - vergeleken met de spreiding van resultaten onder een normgroep. Het gemiddelde ligt altijd op 100, met een standaardafwijking van 15 punten meer of minder. Op de statistische spreidingscurve, die de vorm van een klok heeft, neemt het aantal afwijkingen naar beide uiteinden sterk af: hoe extremer de IQ-score, hoe minder mensen. Abnormaliteit telt men gewoonlijk vanaf twee standaarddeviaties: onder 70 IQ is zwakbegaafd, boven 130 is hoogbegaafd.

Onder 25 IQ zijn de metingen bijzonder moeizaam, omdat er amper communicatie komt; boven 160 IQ zijn metingen ook niet meer accuraat. Lagere of hogere cijfers zijn onzin, omdat de vragen niet zijn aangepast, en er geen vergelijking met de normgroep meer mogelijk is.

De extreem hoge cijfers zijn meestal gebaseerd op het oude Binet-Simon 'quotiënt', waarbij men mentale leeftijd deelde door lichamelijke leeftijd: een zesjarige die intellectueel presteerde op het niveau van een achttienjarige, had een IQ-score van 300.

Overigens is het gemiddelde IQ in Vlaanderen en Nederland tegenwoordig iets hoger dan 100, omdat de normgroep in de jaren 1970-1980 werd getest, en ons onderwijs blijkbaar wat heeft opgeleverd. En hoewel dat ene cijfer handig kan zijn, levert een intelligentiemeting als de WAIS vooral een intelligentieprofiel op.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen