Wat is het exacte verschil tussen gedestilleerd, gedeioniseerd en gedemineraliseerd water?

Isabelle, 23 jaar
24 juli 2008

Graag had ik het exacte verschil geweten tussen gedestilleerd, gedeïoniseerd en gedemineraliseerd water.

Bedankt!

Antwoord

Hallo Isabelle,

Het zijn ten dele verschillende processen, het resultaat is echter veruit hetzelfde. Wat je voor je strijkijzer wil, is water zonder "droogrest", dat wil zeggen vaste stoffen die achterblijven na verdamping. Die droogrest is hoofdzakelijk afkomstig van opgeloste zouten, in leidingwater vind je bijvoorbeeld meer of mindere concentraties van vooral natrium, kalium, calcium en magnesium, en dan natuurlijk ook tegenionen zoals sulfaat, carbonaat, chloride, ... Dit zijn allemaal opgeloste mineralen, die bestaan uit ionen, en je wil ze weg uit je water - dus moet je het demineraliseren of deioniseren. Gedeioninseerd en gedemineraliseerd water zijn dus hetzelfde, maar het woord zegt niks over de techniek waarmee dat is gebeurd. Er zijn verschillende technieken mogelijk.


De eerste is destillatie, en dan krijg je gedestilleerd water. Je zet het water om in waterdamp, en condenseert die dan weer. Per definitie, als je een zuiver opvangvat gebruikt dat zelf geen ionen lekt, heb je dan geen enkele droogrest - alles is al een keer verdampt, er is geen reden waarom het dat niet nog eens zou doen. Wie tijdens destillatie geen speciale voorzorgen neemt, kan wel bepaalde lichte organische stoffen mee overdestilleren - gedestilleerd water is daarom dus nog geen "ultrapuur" water, maar je bent er wel zeker van dat het geen droogrest heeft. Alles wat niet verdampt is eruit verdwenen.


De tweede techniek is het water door een ionenuitwsselingshars sturen. Deze hars vervangt alle positieve ionen (Na, Ca, Mg, K, ...) door H+, en alle negatieve (Cl, SO4, CO3, ..) door OH-. En H+ en OH- samen vormen ...water. Dit leidt tot een water waaruit een zeer groot deel van de ionen zijn verwijderd, en voor alle praktisch gebruik is het identiek aan gedestilleerd water. Een kleine droogrest is mogelijk. Water dat door een ionenwisselaar is gestuurd, bevat WEL nog alle niet-geladen onzuiverheden, zoals opgeloste niet-ionaire organische stoffen, bacterien, virussen, ... die niet door de gewone filterwerking van de hars zijn tegengehouden. Een kleine droogrest is dus mogelijk.


De laatste belangrijke techniek is omgekeerde osmose. Het water wordt door een zeer fijn filter gestuurd, waarin alle deeltjes die groter zijn de watermoleculen zelf worden tegengehouden. Dit water bevat in theorie geen organische stoffen, bacteriën en virussen meer, omdat dit de grootste partikels zijn. Wat ionen betreft,die zijn een stuk kleiner, en sommige zijn van de grootte van een watermolecuul. NH4 en fluoride bijvoorbeeld, worden door een osmose-membraan nauwelijks tegengehouden. Bovendien is geen enkel membraan echt perfect, en er is dus een zekere lekkage.
Dit water bevat enkel nog kleine ionen, en geen grotere opgeloste of rondzwevende stoffen.

Voor echt zuiver water zou je reverse-osmose water door een ionenwisselaar willen sturen, en het daarna gefractioneerd distilleren in een recipiënt dat zelf geen ionen lekt - teflon of zo. Maar voor praktisch dagelijks gebruik of voor je strijkijzer doet het er absoluut niet toe of je water gebruikt met "gedeioniseerd", "gedemineraliseerd" of "gedestilleerd" op het etiket. Als je echt wil muggenziften, is gedestilleerd het beste voor je strijkijzer!

Ik hoop dat je daar wat verder mee komt.
 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen