Kun je van een baksteen terug klei maken?

Bart, 68 jaar
19 november 2018

Van klei maakt men baksteen, maar kan men van baksteen terug klei maken?

Antwoord

Beste Bart

Kleien zijn sedimenten die voor een groot deel uit kleimineralen bestaan. Die kleimineralen worden gevormd door de chemische verwering van stollings- en metamorfe gesteenten.

Als klei droogt verliest het alleen het ongebonden water en de samenstelling van de klei verandert niet. Als klei wordt gebakken verliest het rond 500 OC echter ook het gebonden water in de kleimineralen en worden deze naar nieuwe mineralen omgezet. Tijdens het bakproces tot 1100 OC verliest de klei ook organisch materiaal, pyriet en kalk en worden nieuwe mineralen zoals spinel en mulliet gevormd. Qua mineralogische samenstelling is een baksteen dus volledig anders dan de oorspronkelijke klei, maar de chemische samenstelling blijft gelijkaardig. Dit proces omkeren en op een snelle manier baksteen omvormen tot een brok klei is zelfs in een labo niet mogelijk.

Door natuurlijke chemische verwering zal een baksteen uiteindelijk – zeer traag – afgebroken worden tot verschillende chemische producten, waaronder mogelijk ook nieuwe kleimineralen. Deze verwering is gelijkaardig aan de chemische verwering van natuurlijke stollingsgesteenten zoals graniet of basalt. Vooral de veldspaten in deze gesteenten worden bij intense verwering tot kleimineralen (bv. kaoliniet) omgezet.

Meer informatie over kleien en andere delfstoffen in Vlaanderen zijn te vinden in het boek Delfstoffen van Vlaanderen, hier te downloaden.  

Reacties op dit antwoord

  • 10/12/2018 - Bart (vraagsteller)

    Hartelijk dank voor uw duidelijk antwoord. De vraag kwam van mijn kleinzoon voor zijn spreekbeurt over baksteen

  • 10/12/2018 - Bart (vraagsteller)

    Hartelijk dank voor uw duidelijk antwoord. De vraag kwam van mijn kleinzoon voor zijn spreekbeurt over baksteen

  • 10/12/2018 - Robert (wetenschapper)

    Beste Bart Dan hoop ik dat u hem - indien nodig - de moeilijkere termen heeft kunnen uitleggen.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen