Heeft gammastraling ook een deeltjeskarakter?

Willy, 70 jaar
24 oktober 2018

Antwoord

Gammastraling is zeer hoogenergetische elektromagnetische straling. De verzamelnaam elektromagnetische straling omvat vele soorten, onder meer radiogolven, microgolven, infrarood licht, zichtbaar licht, ultraviolette straling, röntgenstraling en gammastraling.

Elektromagnetische straling is de voortplanting van elektrische en magnetische trillingen in de ruimte.  Straling met een golfkarakter wordt gekarakteriseerd door de golflengte.

Elektromagnetische straling heeft buiten een golfkarakter ook een deeltjeskarakter. Het absorberen en het uitzenden van elektromagnetische straling gebeurt immers steeds in specifieke discrete energiehoeveelheden of energiepakketjes.  Deze energiepakketjes noemen we fotonen.  Fotonen hebben geen massa en bewegen zich in vacuüm met de lichtsnelheid voort. Naarmate de fotonen meer energie bevatten, zal de golflengte van de straling korter worden. Elektromagnetische straling kan dus ook met de energie van de fotonen worden gekarakteriseerd.

Elektromagnetische straling, waaronder gammastraling, heeft dus zowel een golf- als een deeltjeskarakter.

Het duaal golf-deeltjes karakter van elektromagnetische straling werd ook reeds toegelicht in het antwoord op de vraag ‘Is licht straling of deeltje?

Lisanne Van Puyvelde
Wetenschappelijk medewerker

SCK•CEN

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen