Hoe kun je een echt schilderij onderscheiden van een reproductie?

Reinhild, 37 jaar
16 oktober 2018

Schilderij S. Ruysdael 1602-1670 op naamplaatje De hoeve waar dit schilderij hing is van de 1890 jaren, dus het schilderij kan redelijk oud zijn. Het schilderij werd in een recentere kader gestoken zodat dit schilderij uit 2 kaders bestaat: een oude kleinere en een nieuwere grotere.

Antwoord

Beste Reinhild,

Een 'echt' schilderij onderscheiden van een reproductie gebeurt aan de hand van enerzijds stilistische kenmerken en anderzijds technische kenmerken. Stilistisch onderzoek houdt in dat er gekeken wordt naar de manier waarop het werk geschilderd is ten opzichte van gekende werken van de schilder in kwestie: de manier van werken (onderschildering, dikte en manier van aanbrengen van penseelstroken, gebruikte technieken, ...) en de kwalitatieve uitvoering worden hierbij vergeleken. Zo kan vaak al vlug een onderscheid gemaakt worden tussen een echte meester en een navolger of kopiist. De technische kenmerken behelsen vooral de gebruikte materialen: waarop is het werk geschilderd (doek ? eikenhoutenpaneel ?), welke verfpigmenten zijn er gebruikt etc. Bij twijfel kan er hierbij ook gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde wetenschappelijke apparatuur om pigmenten te analyseren of bijvoorbeeld om de onderliggende compositie in beeld te brengen (zogenaamde 'pentimenti' of correcties duiden bv. eerder op een origineel). Meestal zijn dergelijke dure onderzoeken echter niet noodzakelijk en kan een expert vaak al op het oog zien of het schilderij een reproductie is of niet. Bij reproductie moet je dan eigenlijk nog een onderscheid maken tussen een kopie die door een andere schilder is gemaakt naar het origineel (in de tijd of later) en meer moderne reproducties die vaak niet eens geschilderd zijn maar gedrukt op een canvas.

Jouw schilderij van de Haarlemse schilder Salomon van Ruysdael lijkt mij op het eerste zicht niet gedetailleerd genoeg om door de meester zelf te zijn geschilderd. Ook beide lijsten zien er mij zeker niet 17e eeuws uit. De foto is echter niet scherp genoeg om hier 100 % uitsluitsel over te geven. Best is dus om even het werk aan te bieden aan een veilinghuis voor kostenloze expertise of bij twijfel foto's op te sturen naar de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag.

Veel succes ermee !

 

Glenn Van den Bosch  

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr.  Glenn Van den Bosch

Geneeskunde: microbiologie, bloedziekten, immunologie

Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13 2000 Antwerpen
http://www.uantwerpen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw