Hoe geraak ik van de grauwe veldwants af?

Eef, 17 jaar
10 oktober 2018

Hoi, Ik heb ontzettend veel last van de grauwe veldwants. Ze duiken overal op en ik vind het persoonlijk enge en vervelende beestje. Ik weet dat ze een plaats zoeken om te overwinteren maar ik heb er al 50 gezien dit jaar. Daarom mijn vraag hoe ik hier vanaf kom. Bedankt Groeten

Antwoord

Beste Eef,

Het klopt dat de grauwe veldwants Rhaphigaster nebulosa (orde Hemiptera, onderorde Heteroptera, familie Pentatomidae) een overwinteringsplaats opzoekt in de woning. Het is een soort die oorspronkelijk voorkwam in het zuiden, en zich ondertussen hier heeft gevestigd. Ik vrees dat je in het najaar zult moeten leren leven met zijn aanwezigheid.

Deze wants is een warmteminnende soort en overwintert als adult, bij voorkeur op muren bedekt met klimop of Parthenocissus, of in scheuren en kieren. Omwille hiervan worden deze wantsen soms ook in woningen aangetroffen om te overwinteren; ze veroorzaken hier zeker geen schade. Deze wantsen leven op verschillende houtige gewassen, vooral loofbomen (o.a. Crataegus, Prunus, Corylus, Sorbus en Ulmus) en struiken (o.a. Hedera), ook wel op onkruiden. Om zich te voeden beschikken deze insecten over een zuigsnavel, dit is een soort stekel waarmee plantencellen worden aangeprikt en leeggezogen. Deze wants kan zich zowel met plantensappen als met kleinere insecten voeden.    

Ik vrees dat een behandeling tegen deze wantsen in de tuin of wijdere omgeving niet zinvol is omwille van het grote aantal waardplanten waar ze op voorkomen, en ook ecologisch niet verantwoord is. Ook een behandeling van de gevel of binnenin is niet efficient. De enige manier is de woning zo hermetisch mogelijk afsluiten zodat deze wants niet kan binnendringen. Uiteindelijk is dit "binnendringen" een tijdelijk verschijnsel dat binnen een paar weken vanzelf stopt. Als de wantsen toch binnen geraken kan je eventueel dagelijks de stofzuiger gebruiken om de wantsen op te zuigen.

 

Met vriendelijke groeten,

Hans

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Hans Casteels

identificatie van plaaginsecten in land- en tuinbouw, voorraadgoederen en woningen

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. van Gansberghelaan 96 bus 1 9820 Merelbeke
http://www.ilvo.vlaanderen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen